ro | en
  • Locul I

Restaurare "Bufetul de la Șosea"

șos. Kiseleff, București
Proiect: arh. Adrian Spirescu, arh. Ligia Ristea

Comentariul autorului

Iniţial, Bufetul era destinat să reprezinte România la Expoziţia Universală de la Paris, din 1889. În 1893, construcţia se ridica după planurile lui Ion Mincu.

Cele patru faţade sunt concepute a fi orientate spre cele patru puncte cardinale. Compoziţia are un volum înălţat în zona foişorului, pentru a fi un semnal perceput de la distanţă, iar vocabularul faţadelor este inspirat de vechile case tradiţionale cu foişor şi scară exterioară, specifice zonei subcarpatice munteneşti.

Clădirea şi-a păstrat aceeaşi destinaţie - "bufet" -, deşi este transpunerea unei case boiereşti din secolele 17-19, trecută prin filtrul gândirii unui arhitect cu har.

Intervenţiile actuale se referă la: amenajarea zonei holului de acces, a salonului principal şi a celui din foişor, a cramei; modernizarea şi reorganizarea bucătăriei; repararea şi finisarea teraselor, a grupurilor sanitare; schimbarea tâmplăriei cu una din lemn stratificat şi geam termoizolator, dar păstrând desenul iniţial al faţadelor. Finisarea teraselor şi a treptelor de acces exterioare s-a executat dintr-un material ceramic. Terasa de deasupra cramei are înglobat în pardoseală un sistem de încălzire. Pentru bucătărie s-a regândit fluxul tehnologic, s-au realizat noi compartimentări şi au fost înlocuite finisajele pardoselilor, pereţilor, instalaţiilor şi toate utilajele. În saloane au fost păstrate plafoanele cu grinzi de lemn, care au fost reparate, băiţuite şi lăcuite; a fost refăcută cornişa intermediară; s-au reparat şi decorat pereţii.

Pentru tencuielile exterioare a fost folosit un mortar de var-ciment, compatibil cu mortarul de var folosit în trecut. Vopsitoria exterioară este de tip mineral, albă: în câmp s-a utilizat o granulaţie pronunţată, iar în zonele profilaturilor uşilor şi ferestrelor lisă. Elementele din lemn au fost curăţate de vopseaua existentă şi s-au lăcuit mat. Decoraţia ceramică, existentă încă de la bun început, a fost curăţată şi restaurată. De asemenea, a fost păstrată învelitoarea din olane.Alte lucrări cu aceiași autori: