ro | en

INSIDE_OUT

București, România
Autor: arh. Justin Baroncea – coordonator general / I'M UAU
Colaboratori: Alexandru Ivanof, Cristina Ginara, Ioana Naniș, Andra Mîndru, Emanuel Birtea, Doriana Mărășoiu, Mihaela Butoi, Ioana Trușcă, Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Holver România, Interesting Times Bureau, Visual Playground, Wienerberger, Savana, Urban Paint, Highberg Solution, Policolor, Hert Design

Comentariul autorului

Seria de intervenții urmărește accentuarea relației dintre comunitatea studenților de la Mincu și contextul în care se află U.A.U.I.M, prin crearea unor conexiuni în interiorul Universității – și între Universitate și exterior.
Studenți – Universitate – Oraș.
În acest sens, intervențiile pornesc chiar din centrul U.A.U.I.M – curtea interioară, de unde se extind spre exterior, în spațiul porticului și spre Edgar Quinet, prin gang. Astfel, acțiunile punctuale conlucrează pentru a întări relația de comunicare cu orașul.
Proiectele propuse pentru a îndeplini acest scop sunt incluse în patru programe majore: P_TER & TER- ( programe ce își propun să aducă arta urbană în mijlocul UAUIM, prin invitarea artiștilor locali sau străini să picteze murale în curtea interioară), FLADER_ING – PRINTRE LINII & b_LOC ( ce au ca scop organizarea de ateliere de mobilier urban, care să implice studenții – viitori arhitecți- în procesul de design, familiarizându-i astfel cu diferite tehnici și materiale de construcție: lemn, blocuri ceramice).Alte lucrări cu aceiași autori: