ro | en
BEFORE & AFTER V02

BEFORE & AFTER V02

Autori: arh. Răzvan Bârsan, arh. Lorena Gheorghiu-Bârsan
Răzvan Bârsan+ Partners

Colaboratori
Instalații: Ing. Claudiu Cîmpeanu
Foto: arh. Anatol Struna

Comentariul autorului

Proiectul a venit ca o provocare pentru noi, datorită faptului că intervenția s-a produs pe o construcție deja realizată, și care avea o vechime de 10 ani. La o primă vedere, volumetria casei era destul de expresivă, dar din păcate printr-o tratare unitară a fațadelor, elementele importante au fost prea puțin evidențiate, motiv pentru care noi am realizat o dinamică prin aplicarea tencuielii decorative în culori diferite pe fețele volumelor . Totodată, la nivelul pardoselii exterioare, s-a produs o rupere de materiale, ce marchează piscina, prin diferența dintre deck și pardoseala din ceramică cu efect tip beton aparent. În completarea volumului principal din parter, ce are funcțiunea de zonă de zi, s-a realizat o extindere puternic vitrată cu sticlă și tâmplărie din aluminiu. Opus acestui volum, în paralel se află un alt corp, ce are funcțiunea de cameră hobby. Peste aceste două corpuri se află volumul cu funcțiunea zona de noapte. Ca o dominantă verticală s-a realizat un accent definit printr-un alt paralelipiped la etaj, în completarea celor două din parter. Elementele metalice au fost evidențiate prin culoarea galben, astfel contrastând albul și negrul din tencuiala decorativă și albastrul piscinei.

Alte lucrări cu aceiași autori: