ro | en
Restaurare imobil locuință individuală pe str. g-ral Constantin Coandă nr. 30

Restaurare imobil locuință individuală pe str. g-ral Constantin Coandă nr. 30

Autori: arh. Alexandru Călin

Colaboratori:
Arhitectură: arh. Georgiana Gogolan
Studiu istoric și consultanță restaurare: arh. Aurel Botez / arh. Andrei Atanasiu
Structura: ing. Daniel Purdea
Instalații: ing. Vlad Mareș
Diriginte de șantier: Dan Lăcătuș
Project management: ing. Radu Mirescu
Constructor: ing. Dan Baciu

Comentariul autorului

Restaurare Imobil Locuință Individuală Pe Str. g-ral Constantin Coandă Nr. 30


Casa este situată pe strada G-ral Constantin Coandă nr. 30, în zona centrală a Bucureștiului, la intersecția acestei străzi cu strada Vasile Alecsandri. Conform Studiului Istoric se regăsește înscrisă in Lista Monumentelor Istorice a municipiului București, la poziția 220, cu codul B-II-m-B-17946 și adresa „str. Alecsandri Vasile 13 sector 1”, datare „1900”.
Același studiu indică faptul că fost ridicată, într-adevăr, la 1900, ca locuință privată, fapt menționat și de in autorizația de construire nr. 45 din 30 martie 1900 (in original „Autorisațiunea n-rul 45 din 1900 luna martie în 30”a fost emisa de catre Primăria Orașului Bucuresci Direcțiunea Lucrărilor Tecnice pentru „case de locuit parter de zid masiv, acoperite cu metal după planul presentat și visat cu obligațiunea ca fațada din curte sa fie paralelă cu alinierea stradei Pietații și retrasă de la ea cu 5.30 metri, cum s-a însemnat în plan, iar hasnaua latrinei va fi retrasă cu un metru de vecin.”) a cărei copie se găsește în prezent la Arhivele Naționale ale României – Serviciul Municipiului București. Se cunoaște, conform aceluiași act de autorizație și numele proprietarului inițial al construcției, o anume Maria Rădulescu. Numele arhitectului și antreprenorului sunt însă momentan necunoscute.

Din punct de vedere stilistic, construcția păstrează trăsăturile eclectismului de factura academică specific sfârșitului secolului al XIX-lea si începutului secolului al XX-lea.
Construcția nu a avut parte de transformări semnificative de-a lungul timpului și la data intervenției se găsea într-o stare avansată de degradare.

Casa – cu beci parțial, parter și pod – avea o configurație planimetrică des întâlnită în arhitectura românească urbană de la sfârșitul secolului al XIX-lea și începutul secolului al XX-lea. Planul clădirii are forma literei L. Dintr-un hol de distribuție central se accede în patru camere (salon, iatac, dormitor, camera), respectiv într-un coridor amplasat în lungul limitei de proprietate (latura sud). Pe latura scurta se mai găsesc doua camere cu acces din coridor. În forma proiectată a locuinței, în capătul coridorului, în coltul parcelei se aflau latrina și un acces din exterior către subsolul clădirii.
Subsolul este parțial, găsind-se numai pe latura scurtă a construcției (sub sufragerie, bucătărie si coridor).
Nu au fost identificate componente artistice de valoare la interior și se poate afirma că imobilul nu se distinge printr-o planimetrie deosebită. Valoarea sa constă în ornamentația bogată a fațadei principale și în proporțiile generale ale volumului.


Încă de la începutul proiectului ne-am dorit o intervenție discretă. Am crezut pe tot parcursul derulării lucrărilor că orgoliul profesional ar trebui să facă un pas înapoi și să lase loc unor gesturi atente, temperate, similare poate unei operațiuni mai degrabă chirurgicale. Am intuit că imobilul a avut nevoie doar sa fie redescoperit, tratat și poate doar scuturat puțin de straturile care s-au așezat conjunctural și vremelnic peste ceva ce urma să iasă din nou la lumină.
Astfel ne-am propus să păstrăm cu orice chip regimul de înălțime existent, să restaurăm și să completăm acolo unde a fost cazul elementele arhitecturale caracteristice ale fațadelor (dimensiuni goluri, sistem decorativ, inscripția „1900” de deasupra accesului principal), precum și mici intervenții de corectare a planimetriei, eliminând modificările nocive aduse casei în a doua parte a secolului XX. În acest sens toate elementele arhitecturale datorate intervențiilor neadecvate făcute în timp asupra monumentului istoric (finisajele interioare, închideri de goluri cu zidărie, compartimentări parazitare etc.) au fost îndepărtate.
Au fost necesare și intervenții de natură structurală. S-au executat lucrări de reparații prin injectări, matări și cămășuieli locale ale fisurilor existente în pereții de zidărie și a acelora care au apărut după decopertarea tencuielilor. S-au reparat zone afectate de umiditate la nivelul pivniței și stopat infiltrațiile care au dus la apariția lor. Au fost inspectate și înlocuite elementele de lemn subdimensionate sau necorespunzătoare ale podului și similar elementele de lemn degradate din structura logiei.
Planșeul din lemn existent, în stare precară, situat între parter și mansarda (pod) a fost înlocuit cu un planșeu nou din beton armat, soluției de consolidare propusă în urma Expertizei Tehnice, conform aceleiași soluții propuse pereții interiori ai parterului au fost cămășuiți local. Au fost refăcute cu această ocazie toate finisajele interioare. Pofilele și scafele de la partea superioară a pereților sunt restaurate și completate conform modelului original. În aceeași manieră au fost tratate și medalioanele decorative din ipsos de deasupra ușilor care au fost fie refăcute, fie completate conform modelului original.
Tâmplăriile exterioare - dispărute sau degradate aproape in totalitate – au fost refăcute conform modelului original, din lemn masiv. Am propus tâmplarii duble, prevăzute cu geam termoizolant la fața interioară. Tâmplăriile interioare din lemn masiv au fost de asemenea restaurate. O intervenție importantă s-a făcut în zona scării de acces spre subsol respectiv spre mansardă. Scara din lemn, degradată și extrem de incomod rezolvată a fost redesenată și înlocuită în totalitate cu o scara nouă cu trepte și contratrepte din lemn masiv.
Șarpanta existentă din lemn de rășinoase a fost revizuită și s-au refăcut din aceeași esență toate elementele degradate, în conformitate cu originalul. Refacerea/revizuirea șarpantei s-a făcut fără modificarea volumetriei și a percepției vizuale a clădirii din exterior pe care am considerat-o încă de la început esențială. Învelitoarea existentă, degradată, s-a înlocuit cu o învelitoare nouă, conform modelului original.
Profilele ornamentale ale învelitorii au fost restaurate/revizuite/ acolo unde s-a putut sau au fost redesenate și înlocuite cu elemente similare. Finisajele și ornamentele exterioare au fost recuperate și acolo unde nu a fost posibil, au fost refăcute conform modelului original cu materiale compatibile cu statutul de monument istoric al construcției. Treptele exterioare aferente accesului au fost de asemenea restaurate.
Împrejmuirea s-a reconstituit conform modelului original. Poarta propusă, a fost executată având la baza modelul împrejmuirii originale. Accesul principal pe parcela s-a refăcut de asemenea conform celui original.
Terenul a fost sistematizat și amenajat. Propunerea a urmărit planimetria inițială, scopul fiind punerea în valoare a parții valoroase a imobilului: locuință unifamilială. A apărut astfel o mică gradină ce păstrează inclusiv cei doi arbori prezenți la momentul începerii lucrărilor iar aleile propuse în fata locuinței au fost executat cu piatră cubică din granit.
DATE TEHNICE:
Suprafața construită: 184,00 mp;
Suprafața utila desfășurată: 266,00mp
Suprafața garaj: 24,00mp;
Suprafața utilă: 266,00mp