ro | en
Govora Heritage Lab
  • Mențiune specială

Govora Heritage Lab

Autori: arh. Radu Tîrcă, arh. Ștefania Hîrleață, ist. art. Irina Leca

Colaboratori:
arh. Petru Mortu
arh. Anamaria Mortu
arh. Eugen Pănescu
arh. Ilinca Păun Constantinescu
Fundația Comunitară Vâlcea
Asociația Zâmbete Colorate
Atelier RIDA
Amural
Mazzocchioo
Credite fotografii: Andrei Mărgulescu, Marius Vasile, Irina Leca, Cristian Bădescu

Comentariul autorului

Băile Govora este o stațiune balneară cu un puternic specific identitar, care păstrează Parcul Balnear și numeroase clădiri istorice relevante pentru evoluția sa istorică. Totuși, patrimoniul existent este în proporție covârșitoare neutilizat și degradat, afectând imaginea urbană și percepția comunității asupra moștenirii sale culturale. Tema patrimoniului a fost aleasă pentru o serie de proiecte-experiment în vederea identificării unor direcții de revitalizare urbană, socială și economică, prin restaurarea și valorificarea fondului istoric.
Sub cupola Govora Heritage Lab, Studiogovora, o echipă interdisciplinară formată din arhitecți, istorici de artă, urbaniști, artiști, scriitori, economiști, studenți și voluntari, a dezvoltat o serie de activități grupate în trei direcții majore:
- cercetare: studii istorice, analiză morfologică urbană, studii de arhitectură și urbanism, publicații, ateliere, mese rotunde
- intervenții punctuale și implementarea unor concepte rezultate din concluziile cercetărilor: punerea în siguranță a Vilei Ivanovici (singurul monument istoric proprietate publică) sau restaurarea Foișor Interbelic, singura structură de acest gen ce s-a păstrat în prezent
- acțiuni de voluntariat și implicare participativă: organizarea unor evenimente și activități cu scopul promovării patrimoniului balnear și activării unor spații urbane: tururi ghidate, concerte, instalații artistice, expoziții, proiecții de film, dar și asistență pentru comunitatea persoanelor care dețin clădiri cu valoare istorică și pentru administrația locală.
Căutarea unor strategii și punerea în aplicare a procesului de a consolida (re)cunoașterea comunității asupra valorilor de patrimoniu balnear au condus la derularea unor acțiuni care să atragă implicarea comunității, autorităților, mediului profesional și academic: Zilele Arhitecturii Balneare la Govora – edițiile 1, 2 și 3 (2020-2022), punerea în siguranță a Vilei Ivanovici, restaurarea Foișorului Interbelic, proiectul grupului sanitar public în Parcul Central, sau tipărirea unor publicații dedicate:
Mazzocchioo #5 – Govora: Premisele unui oraș ideal (redacție - echipa Poster, editori invitați – echipa Studiogovora) și Ghidul de Bune Practici: Băile Govora – un instrument de analiză și reglementare care să vină în întâmpinarea autorităților locale în susținerea unei dezvoltări durabile a orașului.
Echipa organizează anual întâlniri publice dedicate anumitor subiecte corelate cu proiecte practice:
- 2020 – analiza stațiunii și căutarea unor strategii de intervenție: Masa Rotundă: Băile Govora, Patrimoniul ca Resursă, primul eveniment profesional interdisciplinar dedicat patrimoniului local, care a reunit pentru prima dată local specialiști, reprezentanți ai administrației locale și reprezentanți ai mediului de afaceri, pentru a dezbate tema revitalizării patrimoniului local.
- 2021 - căutarea unui mod de intervenție aplicat pe Vila Ivanovici: Dezbatere în comunitate cu privire la posibile scenarii de utilizare
- 2022 – conturarea unor direcții de intervenție pentru îmbunătățirea calității fondului construit: dezbatere în comunitate cu privire la Ghidul de Bune Practici
Govora Heritage Lab își propune, prin urmare, să acorde ajutor instituțiilor publice locale și întregii comunități punând accentul pe valoarea patrimoniului, refuncționalizarea sa, potențarea spațiului public prin activități culturale și protejarea peisajului cultural.

Comentariul juriului

Dacă am avea un patrimoniu integral cartat, fișat și administrat de instituții puternice n-ar mai fi loc de experiment în conservare-restaurare. Dar iată că ne aflăm într-un moment în care entuziasmul unei tinere echipe de arhitecți are nevoie de a fi îmbrăcat în activism pentru a introduce teme și acțiuni profesionale pe agenda publică. Pe lângă studii și cercetare propriu-zisă ei reușesc să deschidă canale de dialog cu publicul și cu autoritățile, să întocmească un ghid de bune practici și să-l introducă atât pe agenda administrativă locală, cât și în conștiința localnicilor și vizitatorilor stațiunii.

Mențiune specială pentru acțiuni coerente în scopul salvării și valorizării patrimoiului, împreună cu „Ghidul de bune practici: Băile Govora”, publicație care face parte din același proiect.