ro | en
Școala de Vară Sibiu 2022 - ELEMENTE

Școala de Vară Sibiu 2022 - ELEMENTE

Autori: arh. Ana Maria Crișan, arh. Alexandru Crișan
Birou de proiectare: Asociația Culture Reserve

Colaboratori:
Organizator: ONG – CULTURE RESERVE (dr.arh. Ana Maria Crișan, dr.arh. Alexandru Crișan)

Parteneri: Complexul Muzeal Național Astra, Muzeul Național Brukenthal, Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București (UAUIM);

Lectori seniori: dr.arh. Ana Maria Crișan, dr.arh. Alexandru Crișan.

Lectori invitați: drd.arh. Radu Tîrcă, drd.arh. Amalia Enache, drd.arh. Ștefania Hîrleață, arh. Mircea Țibuleac, Carmen și Michael Schuster (Casa de oaspeti Transilvania-Cincsor, Anca Munteanu (Portal Village-Sibiel).

Echipa machetare și editare: dr.arh. Ana Maria Crișan, dr.arh. Alexandru Crișan, stud.Dolha Mihaela, stud.Cheșu Maria Teodora, stud.Naca Marian Claudiu, stud.Paraschiv Simona Mihaela, stud.Uysal Merve Baise, stud.Onea Ioan Radu, stud.Țurlui Sergiu Laurențiu, stud.Ciobanu Elena.

Comentariul autorului

despre origini și creație în 6 zile + 1
arhitecții trec, elementele rămân…
toate cu origini comune,
din piatră sau lemn,
în folclorul local sau estetica universală,
în trecut, prezent sau viitor.

Școala de vară din Sibiu - O cercetare în derulare despre estetica trecutului, prezentului și viitorului aplicată în arhitectura vernaculară.

introducere
Ceea ce creem în prezent se regăsește paradoxal undeva… în lumea veche, o lume care a creat pentru prima dată detaliul cu o flexibilitate intrinsecă care i-a permis să evolueze și să reziste în timp. Elementele casei țaranești au fost și au rămas o sursa inepuizabilă de inspirație pentru arhitecți, indiferent de modă. Adeseori nerecunoscute, ele au trecut pe sub radarul marilor cercetări, fiind rareori punctul focal. Permanent sursă de inspirație, elementele au fost imitate în piatră în arhitectura greciei antice, revăzute sub aspectul proporțiilor în perioada palladiană, negate și îmbrăcate în baroc, stilizate și interpretate în modernism, îmbrățișate în perioada contemporană; au fost acolo, sub pătura evoluției, ca o piatră de temelie a edificării. Nu întâmplător, marii arhitecți contemporani au revenit asupra elementelor arhitecturii vernaculare, specificând în multiple rânduri influența decisivă a acestora asupra lucrărilor lor.
Lansăm o căutare, o cercetare aplicată a elementelor originare ale arhitecturii: stâlp, grindă, fereastră, ușă, scară, interogând ultim apariția și reziliența acestora în arhitectura vernaculară.
Ne propunem să NE re-CUNOAȘTEM ORIGINILE, cu un proiect identitar pentru arhitectura românească și balcanică - studiul elementelor originale în arhitectura tradițională, luând ca bază vasta colecție de arhitecturi construite vernaculare a Complexului Național Muzeal în aer liber ASTRA. După ce a pus fundațiile la ediția anterioară analizând palierul LIMITE, proiectul își propune, ca pe parcursul a mai multor ani, să construiască un INVENTAR VIZUAL AL ELEMENTELOR ORIGINARE identificând similarități și variațiuni, modele și excepții.
La a doua ediție, Școala de Vară de la Sibiu continuă pe structura educației non-formale, fenomenologice, corelând studiul elementelor in situ, analiza comparată și mnemotehnica după modelul ideal al școlii grecești. Discutăm texte celebre ale arhitecturii, având punct focal ordinul și modulul. Complementar vizualizăm scurtmetraje documentare din lucrările marilor arhitecți, pelicule care recunosc influența arhitecturii vechi și marile artificii din spatele arhitecturilor contemporane prezente.

DE CE
Școala de vară, Sibiu - O cercetare în derulare despre estetica trecutului, prezentului și viitorului aplicată în arhitectura vernaculară.
Ceea ce creem în prezent se regăsește paradoxal undeva… în lumea veche, o lume care a creat pentru prima dată detaliul, cu o flexibilitate intrinsecă care i-a permis să evolueze și să reziste în timp. Elementele casei țaranești, au fost și au rămas sursa inepuizabilă de inspirație, nu întâmplător, mari arhitecți contemporani revenind asupra elementelor arhitecturii vernaculare, specificând în multiple rânduri influența decisivă a acestora asupra lucrărilor lor.
Limitele, ale satului sau locuinței, sunt delimitări care au îmbrăcat forme diverse, care au trecut peste pandemii și epidemii… învățăm din trecut cum s-au raportat predecesorii noștri la limite lor, când și de ce au apărut limite și cum au devenit ele parte din viața tuturor prin definirea și transmiterea unor modele. Programul aduce în centrul atenției patrimoniul material vernacular construit ca un exponent al relațiilor și atitudinilor, un delegat universal care și-a dovedit rezistența și integritatea în trecut.

Scop
Programul Școlii de Vară are ca scop promovarea arhitecturii vernaculare ca suport pentru cercetare și educație, fie ea în forma fizica in situ, muzeificată, sau vie în satele românești, imortalizată în imagini picturale. Scopul ultim este acela al creării unui martor vizual, un inventar de elemente, suport pentru o educație arhitecturală viitoare.
Inițiată în anul 2021, Școala de Vară este construită pe tematica centrală a studiului arhitecturii venaculare, cu particularizarea tematicii la fiecare ediție. Organizatorii și-au propus să evidențieze și să experimenteze noi metode și instrumente specifice învățării de arhitectura, într-un cadru special, non-formal, mediul specific celor două spații muzeale partenere, unul în aer liber, Complexul Național Muzeal ASTRA și Muzeul Național BRUKENTHAL, din Sibiu. Ambele muzee sunt martori nemuritori ai valorilor trecutului, ai coeziunilor intransigente între prezent și viitor. Pe parcursul școlii de vară, scopul este ca studenții să acumuleze competențe noi și să asimileze informații care să îi ajute în construcția lor de viitori arhitecți responsabili față de patrimoniul material.

Obiective
În cadrul Școlii de Vară ELEMENTE, lansăm o căutare pe parcursul mai multor ediții (inițiate în anul 2021), o cercetare aplicată a elementelor originare ale arhitecturii: zid, stâlp, grindă, fereastră, ușă, scară, interogând ultim apariția și reziliența acestora în arhitectura vernaculară.
Pornind de la premizele experimentării, al relaționării elementelor descoperite și al jocului savant inițiat cu obiectele care alcătuiesc o construcție, acțiunea a evidențiat importanța majoră a elementelor primordiale în evoluția procesului conceptual arhitectural.
Ne propunem să ne re-cunoaștem originile, cu un proiect identitar pentru arhitectura românească și balcanică - studiul elementelor originare în arhitectura tradițională, luând ca bază vasta colecție de arhitecturi construite vernaculare a Complexului Național Muzeal în aer liber Astra. După ce am pus fundațiile la prima ediție analizând palierul Limite, proiectul își propune, ca pe parcursul a mai multor ediții să construiască un inventar vizual al elementelor originare identificând similarități și variațiuni, modele și excepții (ediția 1: Elemente/ limite/ ziduri, ediția 2: Elemente/ deschideri, ediția 3: Elemente puctuale/ stâlpi și pridvoare, ediția 4: Elemente dinamice/ scări, ediția 5/ Elemente/ vatră).

Cum (analizam, invatam, sintetizam…)
Școala de Vară Sibiu 2022, un proiect vizând educația non-formală aflat la a 2-a ediție, s-a desfășurat în perioada 25.07.2022-31.07.2022 în deplasare in situ în județul Sibiu (Sibiu, Cincșor, Sibiel, Săliște etc) și a avut ca rezultat releveul elementelor și analiza comparativă contextuală a acestora în cadrul Muzeului în aer liber Astra. Totodată studenții au putut observa și analiza variantele distincte ale transpunerii tehnicilor și materialelor în contextul arhitecturii contemporane (ansamblul modern Portal Village Sibiel) precum și reconversia, restaurarea și punerea în valoare a acestora în cadrul ansamblului vernacular Cincșor- Transilvania Guest House. Analiza elementelor s-a bazat pe deconstrucția limitei de o simplă perforare (goluri geamuri) până la o deschidere completă a volumului unui pod sau cel al unui hambar. Analiza a prioritizat golul și perimetrul acestuia raportat la coerența elementului individual ca geometrie, partiție, încadrare, structură, raport plin-gol, poziția în ansamblu, scara și utilitatea lui. Mecanismele de închidere totală sau parțială ale fațadelor au evidențiat amovibilitatea acestora, blindarea excesivă adaptată condițiilor de mediu, variantele de dispunere ale acestora precum și utilitatea contextuală aplicabilă în context contemporan. Elementele au fost relevate prin desen și inventar fotografic. De-a lungul exercițiului au fost analizate și relevate un număr de 24 gospodării, 165 elemente (24 porti, 88 usi, 53 ferestre).
Studenții au fost îndrumați în cadrul activităților de un grup de arhitecți cu experiență și au asistat la prezentări specializate, realizate zilnic de îndrumători sau de către invitații acestora. Prezentările au vizat proiecte de arhitectură realizate precum și proiecții de film documentar de specialitate. Gazdele, partenere ale evenimentelor, au realizat prezentări de specialitate: despre restaurarea și reconversia clădirilor existente la Cincsor Transilvania Guest House, o abordare contemporană în proiectarea ansamblului Portal Village Sibiel, despre reconversia unei clădiri existente și transformarea acesteia în linie de producție, Beraria artizanală Săliște etc.
Urmând analizei practice in situ în Muzeul National Astra studenții au descoperit în Muzeul Brukenthal uși și ferestre, limite și treceri către alte lumi și nu ultim, oamenii care le ocupau. S-au concretizat 3 pași distincți în cadrul studiului. Primul pas a constat în identificarea elementelor arhitecturale de trecere și al partițiilor din reprezentările picturale. Pasul al doilea a constat în observarea oamenilor: atitudini, comportamente față de elementele de trecere (uși și ferestre). Prin intermediul jocului ludic, al identificării ipostazelor regăsite în tablouri, echipele au recreat nu o ipostază ci o stare, o atmosfera specifică menită să-i motiveze în cadrul procesului analitic educațional.
Partea de reprezentare și lucru în cadrul echipele formate in situ a continuat ulterior pentru 2 săptămâni în București și au constat în cumularea datelor prelevate, transpunerea elementelor analizate prin intermediul reprezentărilor grafice și al inventarului fotografic.
Evenimentul conex (Corpus Confectus) organizat la galeria de artă contemporană Galateca din București în cadrul lansării proiectului Re-Connect este unul dintre rezultatele aplicate în spațiul public ale proiectului Elemente, în cadrul căruia au fost transpuse la scară elementele analizate.

Justificarea/ aportul pt arhitectura
Aceasta înțelegere și experimentare intuitivă este în fapt un mecanism de deschidere al universului satului către tinerii arhitecți în formare și comunitatea locală și, în același timp, un mecanism de înțelegere pe un alt palier al pieselor din ansamblul muzeal. Acest tip de program de educație și cercetare stă la baza conservării și asigurării continuității valorilor și tradiției. Aportul imediat este în educația de arhitectură, constându-se pe generațiile anterioare o ierarhie fundamentată a valorilor. Aportul semnificativ este vizat prin crearea unui inventar de elemente, proiect identitar pentru arhitectura românească și balcanică, suport viitor în cercetarea și educația de arhitectură.

Cui se adreseaza
Programul școlii de vară încurajează interacțiunea pluridisciplinară și se adresează studenților la arhitectură, aflați în primii trei ani de studiu. Beneficiarii direcți ai rezultalor sunt arhitecții practicieni, arhitecții în formare, UAUIM. Beneficiari indirecți ai rezultatelor cuprind grupurile profesionale OAR și UAR, Complexul Muzeal Național Astra, Muzeul Național Brukenthal etc.

Ediții desfășurate:
2022, ediția II/ tematică: Elemente, participanți 37, lectori principali 2, lectori invitați 3.
2021, ediția I/tematică: LIMITE... ÎN LUMEA VECHE, ÎN SATul nostru , O călătorie în căutarea limitelor lumii vechi pentru înțelegerea prezentului, participanți 54, lectori principali 2, lectori invitați 7.

Program: ȘCOALA DE VARĂ SIBIU - ELEMENTE, ed.II.
Disciplina: arhitectură, artă vizuală
Credite: echivalent credite activități extracuriculare

Participanți școala de vară, 37 studenți arhitecți: Anghel Ana-Maria, Ardeleanu Ana Maria, Bîrsan Alexandru Vlad, Căuia Anda-Elis, Cătănoiu Sînziana, Cheșu Maria-Teodora, Ciobanu Elena, Cristea Oana, Delunrințu Alexia, Diaconu Corina Raluca, Dolha Mihaela, Enache Lavinia Elena, Iordache Anca, Iosif Teodora Ioana, Iosifescu Laura Ioana, Jiman Maria Ioana, Mindirigiu Maria Elena, Moțățăianu Andrada, Munteanu Oana-Cristina, Naca Marian Claudiu, Nigai Ana Maria, Olteanu Alexia, Onea Ioan-Radu, Pangică Dan Paul, Paraschiv Simona-Mihaela, Pîrțac Antonia Olivia, Rada Florentina-Alina, Radu Maria Alexandra, Rus Teodora, Silion Mihai-Cristian, Simion Maria, Stătescu Maria, Surdu Annamaria, Tomozei Ana Adriana,Tudor Andra-Nicole, Țurlui Sergiu, Uysal Merve Baise.

Durata: 1 săptămână deplasare + 2 săptămâni atelier + 1 săptămână editare
Tipologie: DEPLASARE DE STUDIU – ȘCOALA DE VARĂ 2022
Categorie: educație non-formală, pluridisciplinară, orientată către cultura vizuală
Locație: în SIBIU, Muzeul ASTRA și Muzeul Național Brukenthal

Finalitate: releveu, inventar fotografic, expoziție ReConnect - Corpus Confectus, instalație de arhitectură și artă contemporană la galeria Galateca (București).