ro | en
The Resource Cube

The Resource Cube

Autori: arh. Emil Burbea-Milescu, stud.arh. Laura Covaci
Birou de proiectare: Republic of Architects

Colaboratori:
Execuție: Vlad Rebenciuc (Atelier Vast)
Material: Holver Romania

Comentariul autorului

Contextul
Arhivele dansului: deschis pentru (re)inventar(e)! este un proiect dezvoltat de Centrul Național al Dansului București prin Mediateca & Arhiva CNDB #The Resource Cube. Republic of Architects a primit însărcinarea de a proiecta CUB-ul pentru depozitarea arhivei propriu-zise.
Locul
Expoziţia şi CUB-ul pentru stocarea arhivei CNDB #The Resource Cube au trebuit amenajate în zona de birouri ale Centrului Național al Dansului, un spaţiu cu acces direct din curtea principală sau dinspre zona scenei. În spaţiu am regăsit configuraţia remarcabilă a stâlpului central şi a grinzilor din beton armat.
Amplasare
Dată fiind poziţia centrală a stâlpului, imposibil de evitat, am decis să o folosim ca să legăm idea arhivei, în teorie dezlegată de timp şi de spaţiu, de acel loc special, casă temoporară, dar primitoare pentru CNDB. Preluarea paralelismelor ar fi produs unele spaţii reziduale, de aici rezultând necesitatea de a roti CUB-ul. Dată fiind configuraţia simetrică a noului obiect, accesul natural s-a realizat în cele două laterale, eliminând astfel organizarea ierarhică de tip faţă-spate.
Configuraţie
Ideea oricărei arhive este să recupereze experienţele anterioare pentru a le deschide către present şi, implicit, către viitor. De aceea, aceasta nu poate fi gândită într-o deplină autonomie, ci în strânsă legătură cu contextual său, cu atât mai mult cu cât această arhivă se referă la dans, artă a mişcării imposibil de conţinut static. Acesta este motivul pentru care am păstrat evidentă relaţia dintre interiorul arhivei şi spaţiu: un “fermoar” conceptual leagă cele patru faţete ale CUB-ului, într-atât cât triunghiurile lăsate libere să lase ochiului posibilitatea de traversare, în oricare dintre direcţii.
Materie
CUB-ul a fost realizat din panel de lemn, simplu de debitat în geometria dorita, dar rezistent în timp deopotrivă. Exteriorul CUB-ului a fost vopsit negru pentru a se împrieteni cu restul obiectelor, paravanelor şi draperiilor existente.
Iubire
Speram ca toate caracteristicile Imaginate pentru CUB să îl facă un obiect iubit, care să poată rezista în spaţiu şi ulterior evenimentelor şi expoziţiilor conexe lansării arhivelor dansului. Din păcate, nu a fost aşa.Alte lucrări cu aceiași autori: