ro | en
Snagov Retreat

Snagov Retreat

Autori: arh. Emil Burbea-Milescu, arh. Dan-Cristian Nae
Birou de proiectare: Republic of Architects

Colaboratori:
Structura: ing. Cătălin Caraza (Inginerie Creativă)
Instalaii: ing. Ana Florescu

Comentariul autorului

Dincolo de tema propriu-zisă, o locuinţă şic lângă Lacul Snagov cu un garaj generos pentru colecţia de maşini de lux, proiectul a început cu adevărat odată cu vizita întregului birou la sit. Pădurea Vlăsia, reflectată într-o limbă de apă a lacului Snagov pe două laturi, este un moment definitoriu pentru inspiraţia iniţială. Proiectul trebuia să nu strice această calitate pregnantă a locului, ci să construiască un spaţiu intermediar, un exterior general protejat de intemperii. Pe lângă vitrajul maximal, contact vizual permanent cu exteriorul, am lucrat si cu geometria învelitorii pentru a augmenta această relaţie. O serie de sheduri orientate nord-est generează o lumină difuză pe întreaga suprafaţă a casei, contactul perceptibil cu cerul devenind posibil în fiecare ungher al locuinţei. Structura cu stâlpi metalici şi ferme din lemn face posibilă această configuraţie flexibilă. În logica integrării discrete în sit, am propus folosirea ardeziei ca material care să îmbrace zonele opace ale locuinţei. Garajul pentru barcă acomodează deasupra un foişor pentru grătar, preluând din elementele stilistice ale locuinţei.

Teren: 1125 mp.
Suprafaţa: 250 mp.
Proiect: 2018
Status: autorizatAlte lucrări cu aceiași autori: