ro | en
Imobil de apartamente pe strada Av. Mircea Zorileanu

Imobil de apartamente pe strada Av. Mircea Zorileanu

Autori: arh. Loredana Mihali, arh. Vlad Drăghescu
Birou de proiectare: Point Zero

Colaboratori:
Structura: Ductil Tech
Instalații: Alma Instal Pro
Constructor: Vlad Group
Foto: Sabin Prodan

Comentariul autorului

Clădirea se inserează într-o zonă constituită, cu certe calități arhitecturale și urbanistice, acumulate în timp, fără ca ea să fi fost destinată, de la bun început, locuirii de lux. Acest statut s-a conturat ulterior, atât datorită bunei facturi a majorității clădirilor din etapa inițială, cât și statutului social și economic al locuitorilor, care a crescut pe măsură ce zona s-a integrat în oraș și vecinătățile au acumulat prestigiu.
În ultimele două decenii, aceste calități au trebuit să facă față unor amenințări provenind, pe de o parte, din slaba calitate a unei bune părți din adaosurile recente și, pe de altă parte, din presiunile speculative, motivate economic, care s-au concretizat în densități de construire și utilizare mult superioare celor care au definit caracterul inițial valoros al acestei parcelări.
Inserția pe care o propunem și-a asumat în mod conștient provocarea de a media între imperativele de utilizare maximală a potențialului construibil al unui teren achiziționat într-un moment de vârf al pieței imobiliare și tema de proiectare, care impunea atingerea unor indicatori de confort și imagine specifici mai degrabă locuirii de lux, toate în condițiile unui buget constrângător.
Am încercat să evităm cu orice preț transpunerea suprafețelor construite mari într-o imagine de masivitate care ar fi scos clădirea din scara vecinătăților. Clădirea mizează pe un joc al planurilor și volumelor care accentuează orizontalitatea, iar finisajele utilizate trimit către ideea unei locuiri cu standard ridicat, fără a promova opulența.Alte lucrări cu aceiași autori: