ro | en
Imobil de apartamente în Brașov

Imobil de apartamente în Brașov

Autori: arh. Adrian Untaru, arh. Andrei Șerbescu, arh. Bogdan Brădățeanu, arh. Laura Mihalache
Birou de proiectare: ADNBA

Colaboratori:
Structura: Plan Expert
Instalații: Termian și Romelectro

Comentariul autorului

Inserat într-o zonă rezidențială din Brașov, în cadrul unui țesut urban fragmentat, imobilul de locuințe este amplasat pe un teren cu dublă deschidere între două străzi cu caracter diferit, Olarilor și Neagoe Basarab. Soluția se înscrie în scara locului printr-o alăturare de volume a căror așezare pe sit mediază regulile vecinătăților.

Proiectul se compune din două corpuri, ce preiau ritmul și scara locuințelor învecinate. Diferența de nivel dintre cele două străzi constituie unul dintre elementele generatoare ale proiectului, dictând decalaje la jumătate de nivel în interiorul volumului așezat în lungul pantei și conturând la nivelul curții o serie de terase la diverse cote, cu caracter semi-privat.

Imobilul cuprinde 38 de apartamente cu 29 de tipologii, majoritatea duplexuri sau triplexuri, beneficiind de logii, terase, sau ample curți private ce definesc o soluție intermediară între locuirea individuală și cea colectivă. Prin dubla lor orientare, unitățile se deshid atât către orașul vechi, cât și către dealurile împădurite. Trei noduri de circulație aglutinează apartamentele, rezolvând, în același timp, diferența de nivel. De asemenea, imobilul cuprinde un spațiu comun ce se deschide către una din terasele curții.

Echilibrul dintre plin și gol al fațadelor, decupajele volumelor ce definesc spații exterioare conturează un joc al profunzimilor, constituind, împreună cu acoperirea în șarpantă, o adaptare la clima locului. La nivelul fațadei, finisajul marchează un soclu ce unifică cele două corpuri.



Alte lucrări cu aceiași autori: