ro | en
Aeroportul Internațional București Băneasa
  • Distincția „Arhitectura și investițiile publice”

Aeroportul Internațional București Băneasa

Autori:
Autori/ Coautori: Șef Proiect complex: arh. Georgeta Gabrea, arh. Cristina Răchitan-Gabrea, arh. Cristina Sîrbu
Birou de proiectare: Biroul Individual de Arhitectura Georgeta Gabrea

Colaboratori:
Colaboratori
Colaboratori: Arh. Alexandru David, Arh. Horațiu Pop, Arh. Alexandru Popa
Consultanți: Arh. Ruxandra Nemțeanu- studiu istoric
Arh. Iosef Kovacs- expert MC
Antreprenor: Asocierea BOG'ART- UTI
Șef șantier: Ing. Ionuț Gulinescu
Diriginți șantier: Arhitectură și Rezistență: ing.Dan Lăcătuș,ing. Ionuț Moțoc
Instalații: ing. Mihai Savu
Birou proiectare: S.C.Rocom srl
Beneficiarul lucrării : Ministerul Transporturilor și Comunicațiilor, Compania Națională Aeroporturi București

Comentariul autorului

Descriere
Clădirea Aeroportului Internaţional Bucureşti-Băneasa, Aurel Vlaicu este amplasată spre limita de nord a capitalei, la est de DN1 / Sos. Bucureşti-Ploieşti, nr. 40, sector 1 Bucureşti, pe un teren deschis situat între pădurea Băneasa şi cartierul Aviaţiei.
În prezent, pe lângă pistele de rulare cu amenajările necesare, complexul aeroportului include hangare, ateliere de reparaţii, depozite şi spaţii tehnice.
Ca urmare a lucrărilor de consolidare întreprinse în anul 2012, au fost desfăcute zone din pereţii, pardoselile şi tavanele existente pentru a se efectua lucrările de consolidare a structurii. Consolidarea stâlpilor perimetrali ai Rotondei, au dus la mărirea gabaritului lor, făcând dificilă refacerea imaginii iniţiale.
Operaţiile de modernizare ale aeroportului au constat în aducerea sa la standardele internaţionale din punct de vedere funcţional şi al instalaţiilor,în paralel cu recuperarea imaginii și cu păstrarea autenticității.
Principalele operaţii privind finisajele au fost legate de refacerea pardoselilor și recuperarea elementelor de autenticitate, restaurarea și completarea , acolo unde a fost cazul a balustradelor cu desenul iniţial, restaurarea pietrei folosite la placarea parietalilor, restaurarea și/sau refacerea detaliilor ințiale folosite la decorarea parietalilor și ale plafoanelor.
Corpul principal și principala atracţie pentru public rămâne Rotonda .
Pardoseala existentă în centrul Rotondei este din mozaic veneţian şi are în centru un motiv decorativ “Roza vânturilor” care s-a păstrat ca formă, însă deteriorările erau ireversibile, Motivul “Rozei vânturilor” se compune din inserţii de marmură colorată combinată cu suprafeţe din mozaic turnat. Zonele afectate au fost refăcute, cu materiale cât mai apropiate de cele originale.
În holurile de acces în aerogară plecări/ sosiri,(amplasate în corpurile de legătură dintre Rotondă şi corpurile A şi C) s-a reparat şi completat pardoseala existentă din mozaic veneţian, iar la rampe s-a restaurat mozaicul roman evidenţiat după îndepărtarea straturilor suprapuse de finisaje.
Plafoanele acestor spaţii ( Rotondă / Holuri de acces) au o geometrie specială, care parţial s-a păstrat, S-a refăcut geometria, conform celei originale.Acolo unde a fost posibil, au fost păstrate si restaurate pardoselile originale.
Balustradele tuturor supantelor au fost restaurate conform modelului original. La fel și plafoanele.Cupola situată deasupra golului central al Rotondei este formată dintr-o coajă dublă de beton armat.
În CORPUL A în Salonul Oficial mai există pardoseala iniţială din marmură colorată: albă, roz şi maron. In urma consolidării, o parte din suprafaţa pardoselii din marmură nu mai exista. Au fost refăcute lacunele, după modelul original.
La CORPUL B, la parter, în zona sălii de sosiri, în urma desfacerii pardoselii existente realizate din dale de granit , s-a descoperit pardoseala originală, realizată din mozaic negru turnat şi inserţii de marmură albă. Toată această pardoseală a fost refăcută , păstrându-se stereotomia iniţială.În restul spaţiilor de circulaţie,din cauza gravelor degradări ireversibile, pardoseala este nouă, rezistentă la trafic, adecvată zonelor de control şi sălilor pentru pasageri.
Ca şi la corpul A, plafonul înalt al holului s-a păstrat: panotarea cu profile simple pe fiecare travee S-a realizat, în această sală, un plafon suspendat uşor, cu profilatura şi panotarea identică cu cea existentă, care permite distributia instalaţiilor.Alte lucrări cu aceiași autori: