ro | en
Voice Your Place

Voice Your Place

Autori: arh. Iarina Tavă
Birou de proiectare: OAR Argeș

Colaboratori:
Colaboratori: arh. Alex Răuță, arh. int. Ana Porim, Maria Salomia, Cristina Chira, Alina Medoia, arh. Raluca Grama, arh. Mihai Manolescu, Didi Dumitrescu.

Participanți: adolescenți din comunitatea locală, Ana Baciu, Ana-Maria Baltag-Diaconu, Eduard Băiașu, Nectaria Craus, Elina Dascălu, Maria Duca, Iani Hirică, Alexia Jianu, Maia Negru, Mădălina Niță, Ionuț Păduraru, Eliza Rada, Ruxandra Radu, Ana-Maria Răducanu, Radu Răducanu, Maria Simion, Izabela Stoica, Andra Șerban, Luca Șerbănoiu, Andrei Uță.

Parteneri: Asociația De-a arhitectura, Muzeul Municipal Curtea de Argeș.
Proiect co-finanțat de Consiliul Județean Argeș.

Comentariul autorului

Voice Your Place este un proiect care se concentrează asupra comunității, apartenenței și valorificării mediul construit prin realizarea unui audio ghid narat de adolescenți despre arhitectura de patrimoniu din orașul lor. Obiectivul ghidului audio este să devină o unealtă social-pedagogică ce implică adolescenții într-un proces ludic, dar conștient de explorare, aprofundare și apreciere a patrimoniului. Proiectul a fost realizat în cadrul Școlii de vară Voice Your Place, care s-a desfășurat anul acesta la Curtea de Argeș, în luna iulie, unde au participat douăzeci de adolescenți din comunitatea locală. Pe parcursul celor trei săptămâni au fost realizate ateliere de: arhitectură, soundscape, scriere creativă, interpretare și înregistrări într-un studio local. Atelierele, coordonate de invitați din domeniile creative vizate, au urmărit realizarea unor componente esențiale din alcătuirea audio ghidului, dar și crearea unor perspective multiple asupra clădirilor de patrimoniu studiate, care să contureze și să aprofundeze complexitatea lor.
Atelierul de arhitectură și-a propus să le ofere participanților o bază de cunoaștere pentru clădirile studiate, documentarea fiind concepută să atingă cât mai multe puncte din complexitatea unui obiectiv de arhitectură: context urban și istoric, imagini de arhivă, desene de arhitectură, fotografie.
În cadrul atelierului de soundscape adolescenții au explorat peisajul audio și au descoperit spațiul obiectivelor prin detalii sonore. Participanții au înregistrat la locații cu echipament profesional: ambianța sonoră, sunetele specifice locului prin interacțiune, dar au și „construit” fragmente audio pentru ilustrarea ghidului.
Atelierul de scriere creativă a urmărit folosirea narațiunii ca mijloc de expresie și cunoaștere, aducând la suprafață prin scris perspectiva proprie a participanților, pentru a releva legăturile personale pe care le formăm cu mediul construit. În cadrul atelierului adolescenții au scris o serie de povești scurte în relație cu cele șase obiective de patrimoniu, care sunt integrate în audio ghid sub forma unor fragmente, care să aducă mai aproape vizitatorul și ascultătorul de viața comunității locale.
Atelierul de interpretare, a pregătit înregistrările în studio, prin aprofundarea textelor prin exerciții de citire, frazare, dicție, intonație dar și alte exerciții libere specifice teatrului de improvizație. Un audioghid expresiv depinde de narator, implicit de emoția acestuia și relaționarea cu textul transmis. La finalul Școlii de vară, adolescenții acumulaseră experiențe, cunoștințe și emoție pe parcursul atelierelor și întâlnirilor, când au venit în fața microfonului și au devenit naratori, lucru care credem noi s-a simțit în citirea lor.
Audio ghidul Voice Your Place: Curtea de Argeș cuprinde șase episoade: Biserica Sfântul Nicolae Domnesc, Ruina Bisericii Sân Nicoară, Mănăstirea Curtea de Argeș - Biserica Episcopală, Biserica Adormirea Maicii Domnului – Olari, Gara Regală și Casa Norocea. Proiectul Voice Your Place și Școala de Vară sunt concepute să fie realizate și în alte orașe sau sate din țară. Proiectul de la Curtea de Argeș poate fi considerat un proiect pilot, sperăm noi dintr-o rețea de audio ghiduri care nu oferă o simplă narațiune, ci sunt cumulul și produsul unei proces de cunoaștere și apropiere a comunității tinere locale de patrimoniul construit, oferind în același timp vizitatorului și ascultătorului experiența de a auzi prin vocea comunității poveștile locului.