ro | en
Universitatea de vară Bucium 2023

Universitatea de vară Bucium 2023

Autori: arh. de int. Mihaela Lazăr
Birou de proiectare: Asociația Rencontres du Patrimoine Europe Roumanie

Colaboratori:
Coordonatori:
istoric de artă Iozefina Postăvaru
arh. Gabriel Panasiu
pictor restaurator Raluca Mocanu
arh. Cristia Chira
Cursanți:
Bianca Aparaschivei, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V;
Andreea Baciu, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul III;
Mirela-Elena Culbeci, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V;
Alexandru Dinulescu, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V;
Mihai Bogdan Gheorghe, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V;
Ioana Ispas, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V;
Andreea Paraschiva Nanu, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V;
Georgian-Cornel Stanciu, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V;
Elena Cristina Vlonga, UAUIM, Facultatea de Arhitectură, anul V.
Foto: Iozefina Postăvaru

Comentariul autorului

„Universitatea de Vară (UdV) 2023 – Istorii, mortare, tencuieli și decorații arhitecturale din vechiul București”
În perioada 10-16 iulie 2023, s-a desfășurat „Universitatea de Vară (UdV) - Istorii, mortare, tencuieli și decorații arhitecturale din vechiul București” organizată de Asociația Rencontres du Patrimoine Europe-Roumanie (RPER) și de Atelierele Verde Pătrat în zona Udriște - Cartierul evreiesc.
Proiectul constituie continuarea celor 10 ediții (2011-2022) ale „Universității de Vară (UdV) Bucium”, organizată de Asociația RPER, program multidisciplinar de pregătire în domeniul protejării patrimoniului rural neclasat, menit să salveze valorile tradiţionale încă existente, dar extrem de fragile şi să încurajeze demersurile ce ţin de identificarea, cercetarea, proiectarea, reabilitarea, reactivarea şi promovarea acestei moşteniri.

Ediția a XI-a a UdV a transferat experiența acumulată în cei 10 ani la Bucium (jud. Alba) într-un spațiu cultural foarte diferit în aparență (Centrul istoric al Bucureștiului), dar care, în esență, lansează aceleași provocări: identificarea și înțelegerea specificului tradiției constructive locale, pe de o parte și, pe de cealaltă, conservarea și transmiterea acestora spre viitor, prin firul conductor al tinerei generații (de arhitecți, cu predilecție).

Casa de pe strada Căuzași, din zona Udriște (mai târziu, Cartierul evreiesc), construită pe la 1900 și remaniată parțial în perioada Interbelică, a oferit spre studiu o concretizare a evoluției stilistice parcursă în București și în Europa, în doar câteva decenii, de la Istorism la Art Deco și Modernism, cu diversitatea lor de soluții conceptuale, tehnice și decorative. Imobilul și-a oferit autenticitatea, dar și rănile provocate de oameni și timp spre o analiză complexă: evoluție istorică, releveu de arhitectură, documentare fotografică in situ, analiză și concept de fațadă, tipologii de mortare și tencuieli, repertoriu decorativ.

Activitățile din cadrul UdV 2023 i-au familiarizat pe cursanți (studenți la Arhitectură în anii III-V) cu materiale și tehnici de preparare a mortarelor și tencuielilor tradiționale, compatibile cu caracteristicile constructive ale unui imobil istoric. Prin exersarea acestor tehnici au putut fi reconstituite cu acuratețe detalii arhitecturale pierdute și, de asemenea, a fost creat contextul în care tinerii arhitecți să gândească, pentru clădirile pe care le vor proiecta în viitor, soluții implicând materialele tradiționale, cu avantajele acestora, legate de permeabilitate, impact asupra mediului, cost și predictibilitate în ceea ce privește comportamentul în timp.

La capătul acestei experiențe comune, a rezultat o expoziție cu planșele de analiză arhitecturală, dar și decorațiile parietale, în tehnicile „sgraffito”, pictura „a fresco”, sau „a secco” aplicate pe straturi de mortar pe bază de var și armături diverse (nisip, câlți, paie, pleavă, lână), cu care participanții la UdV 2023 și-au însemnat trecerea lor prin istoria vechiului București.