ro | en
  • Nominalizare la secțiunea „Diplome de arhitectură”

CASA FILMULUI - cinematecă și arhivă

București, România
Autor: Lavinia XENOFONT
Colaboratori: arh. Florian Stanciu
ing. Dragoș Marcu

Comentariul autorului

Tema proiectului pornește din contextul real dat de arhiva națională de film a României. Arhiva dispune de o colecție documentară însemnată de cărți, reviste, afișe, fotografii, partituri etc. Colecția se află depozitată la subsolul clădirii Uniunii Cineaștilor precum și în depozitele de film de la Jilava, în condiții nefavorabile. Imposibilitatea de a le studia și cerceta, precum și lipsa unui loc dedicat acestor documente conduce către pericolul distrugerii și pierderii lor. Proiectul presupune închipuirea unei case a filmului ce aduce împreună proiecția și arhiva (se păstrează pentru ca mai apoi să se arate) într-un spațiu gândit în măsura necesității acestora. Conformarea proiectului este în strânsă legatură cu memoria locului căci în anii 60 situl găzduia o grădină de vară unde aveau loc proiecții în aer liber. Gândirea proiectului pornește de la gol, continuând prin două gesturi: întoarcerea către sine, prin curtea interioara, precum si deschidere către oraș prin succesiunea de pile. Proiectul lucrează cu elemente contrastante căci, asemenea cinematecii se folosește de elemente ale trecutului prin instrumente contemporane.