ro | en

Centru Expozițional de Științe ale Naturii

Santiago de Chile, Chile
Autor: Mădălina ION
Colaboratori: conf. dr. arh. Codina Elena Dușoiu

Comentariul autorului

Tema proiectuui de diplomă urmăreşte să definească un program de arhitectură complex, ce caută să participe la modelarea structurii utilizatorului, în aşa fel încât spaţiul expoziţional să acţioneze la nivelul percepţiei, la explorarea simţurilor, la încercarea de a se raporta la elementele fundamentale: viaţa, natura, animalele şi nu în ultimul rând la emoţii.
Tema proiectului de studiu a fost determinată de interesul personal pentru parcursul iniţiatic, experimentare şi senzorial, de interesul pentru studierea proceselor de interacţiune realizate de vizitatori cu un spaţiu expoziţional, ceea ce m-a condus la dezvoltarea proiectului de diploma de la arhitectură, astfel încât soluţia finală să aibă o continuitate şi o evoluţie coerentă şi complexă a conţinutului. Soluţia de arhitectură de interior oferă răspunsul la cerinţele sociale, conturând puncte de atracţie care să stârnească interesul şi să stimuleze vizitatorul, transmiţând mesaje şi acţionând pe linia emoţiei.