ro | en

Platformă de cercetare biologică pe lacul Bicaz

Potoci, jud. Neamț, România
Autor: Andreea IRIMIA
Colaboratori: arh. Octavian Neculai

Comentariul autorului

Zona de studiu încadrează lacul Bicaz și împrejurimile sale, unde, până recent, au funcționat Păstrăvăria și Stațiunea de cerectare biologică Potoci. Echipa de aici a primit în 1993 vizita celebrului oceanograf Jaques-Yves Cousteau, în derularea primelor experimente subacvative pe termen lung. Propunerea se orientează către regândirea acestui spațiu de cercetare, implicând direct publicul, prin acțiuni de informare asupra problemelor de mediu și experimentare în situ.
Construcția apare ca un organism plutitor, încercând transpunerea în obiectul de arhitectură a activității de cercetare. Arhitectura locală a construcțiilor pescărești sau de agrement dă un indiciu important asupra modului de intervenție în zonă.
Pe suprafața lacului se dezvoltă două ansambluri, accesibile printr-o serie de lifturi instalate pe șinele existente, sau cu barca. Platforma de cercetare cuprinde două zone(cea a studenților și cea a cercetătorilor), iar cea de a doua găzduiește spații educaționale și de agrement pentru turiști.
Sub întreaga platformă este gândit un nou ecosistem. O structură metalică servește drept suport pentru dezvoltarea elementelor vegetale din apa, atrăgând după sine și fauna acvatică.