ro | en

Arhiva și Biblioteca Primei Școli Românești. Brașov

Brasov, jud. Brașov, România
Autor: Anca-Ioana NETCU
Colaboratori: Îndr. conf. dr. arh. Florian Stanciu
Ing. Dragos Marcu

Comentariul autorului

Tema a pornit ca reacție a expunerii excesive a societății și de la poziția critică față de situația instituțiilor cărții în prezent.
Biblioteca reprezintă o lume ce se lasă descoperită din interior, fără a se face arătată într-un mod excesiv dinspre exterior.
Strâns legată de contextul cartierului Șchei din Brașov, Arhiva Primei Școli Românești păstrează, protejează și adună cărți și documente de mare valoare, ocupând un loc important în identitatea culturala a orașului.
Un palazzetto compact și bogat, articulat de stradă printr-o piațetă. Trei elemente definesc proiectul: planul palladian, salonul central și camera exterioară-grădina.
Lumina, este parte importantă a casei, cărțile având nevoie de protecție. Lumina pătrunde prin acoperiș și traversează toate etajele, asigurând legătura vizuală între acestea.
Folosind elemente ale trecutului, într-o formă nouă, proiectul chestionează excesivitatea arhitecturii în prezent și dă seama de faptul că vechile cărți și documente sunt obiecte delicate, biblioteca găsindu-și logica spațială din propriul interior.