ro | en

Muzeul Literaturii Române

jud. Ilfov, România
Autor: Silvia-Loredana CIREAȘĂ (CĂSĂT. PÎRVULESCU)
Colaboratori: conf. dr. arh. Emil Dragoș Ciolacu-Miron

Comentariul autorului

Imaginarea unui muzeu al literaturii noastre vine ca urmare a situației recente în care s-a aflat instituția, nevoită să închirieze spații pentru a-și continua activitatea. Schițarea unei identități arhitecturale este imaginată pe un fundal urban dominat de edificii caracteristice unui țesut istoric difuz, fragment al unei zone cu o fecundă rizosferă culturală.
Propunerea sugerează unitate prin identitatea formei și a materialelor, potențând cadrul existent prin medierea flexibilității interiorului cu rigiditatea exteriorului. Volumetric, intervenția preia diferențele de înălțime prin formule de legătură, înscriindu-se în scara predefinită. Totodată, este accentuată trama veche a orașului, astfel că accesul principal în muzeu corespunde cu amprenta accesului în școala Mântuleasa -fondată 1826 (și demolată în 2003)- unde Mircea Eliade urmează școala primară (între 1914-1917).
Compoziția spațială exprimă tranziția dintre instanțele REAL(sanctuarul cărții, colecții speciale) - PUNTE(audio)- IMAGINAR (epic-dramatic-liric). Discursul muzeal este unul interactiv, expresie a genurilor și motivelor literare. Întreaga expoziție gravitează în jurul unei grădini multifuncționale.