ro | en

Spații interstițiale si regenerare urbană. Studiu de caz: Revitalizarea Galeriilor Blanduziei - birouri si galerii comerciale

București, România
Autor: Alexandru Adrian NICULESCU
Colaboratori: prof. dr. arh. Marian Moiceanu
dr. ing. Mircea Crisan

Comentariul autorului

Propunerea este implantată în inima Bucureştiului, epicentrul academic, cultural, social și financiar al capitalei. Elementul central din trecutul insulei urbane îl constituia Galeria Blanduziei, formată din mici magazine, spaţii de recreere şi socializare, care cuprindea şi Grădina cu Fântâna Blanduziei. În prezent, ocuparea locală a spaţiului este predominant comercial-instituţională. Se remarcă faptul că trecătorii nu dezvoltă o relaţie activă cu spaţiul, nu interacţionează cu acesta şi îl tranziteze fără niciun ataşament. Proiectul constă într-un demers de regenerare urbană, pentru revalorificarea Galeriilor Blanduziei, prin implantarea unui edificiu multifuncţional, cu potenţial în a atrage o infuzie de capital financiar, uman şi cultural. Complexul conţine spaţii comerciale, birouri, spaţii pentru desfăşurarea activităţilor culturale şi recreative şi un număr redus de locuinţe. Din punct de vedere arhitectural şi urbanistic, principiile scenariului sunt autenticitatea, respectul şi interstiţialitatea, reinterpretând istoricul locului cu grădini, curţi, ganguri şi pasaje, pentru a asigura o circulaţie confortabilă, dar şi crearea unui cadru ideal socializării şi recreării.