ro | en

Departamentul de cercetare prin proiect

Geneva, Elvetia
Autor: Cătălina VASILE
Îndrumători: Zeno Bogdănescu

Comentariul autorului

„Arhitectura este cel puțin forma geometrică a lucrurilor, a umanului și a lumii sociale. La vârf este cadrul magic al realității pe care o putem atinge atunci când folosim ordinea lumii ”.„Spațiul este respirația artei. ”
(Wright F. L.)
Prin proiectul de diplomă am propus realizarea Departamentului de Cercetare prin Proiect al școlii de Arhitectură din Geneva(H.E.P.I.A. – Haute école du Paysage, d'Ingénierie et d'Architecture). Proiectul propus vine ca răspuns atât la nevoia Școlii de a avea un nou sediu, cât și la necesitatea unui pol educațional în noua zonă de dezvoltare Praille-Acacias-Vernets.
Proiectul este amplasat pe strada ” Route des Jeunes” într-o fostă zonă industrială a orașului Geneva, separată de partea centrală a Genevei prin râul Arve.
Cauzele majore ale schimbărilor în arhitectură sunt apariția de noi nevoi umane, care aduc noi programe arhitecturale devenite necesare prin apariția de noi tehnologii și materiale de construcție. Cercetarea în domeniul arhitecturii poate fi realizată în directă legărură cu practica, cu cooperarea între discipline și cu simularea și testarea proiectelor într-un mediu generat de acutizarea cerințelor unei noi paradigme privind evoluția socială.