ro | en

Academie de muzică și arte scenice

Constanța, jud. Constanța, România
Autor: Maria Cătălina LEȚA
Colaboratori: prof. dr. arh. Dan Marin
ing. Mădălin Coman

Comentariul autorului

Nucleul istoric al Constanței se află într-o stare de degradare funcțională și socială, existând o lipsă de preocupare pentru desfășurarea de activități culturale care ar putea menține vie zona centrală.
Se propune o inserție într-o arie dilatată din acest țesut, având ca scop completarea fondului construit și revitalizarea urbanistică, socială și economică a zonei învecinate acestui spațiu liber.
Intervenția are la bază atât intenția inserării unei săli de spectacole în zona istorică, precum și a unei academii de muzică, separată de programele liceale și universitare, program ce lipsește la nivelul orașul.
Intervenția constă, astfel, într-o instituție culturală divizată într-o zonă de auditoriu și de spațiu expozițional, ca parte centrală în jurul căreia funcționează celelalte elemente și anume zona de academie de muzică, configurată în săli de repetiție individuală și de grup, studiouri de înregistrare pentru artiștii individuali și pentru ansambluri corale, două săli de repetiție pentru cor și orchestră, birouri pentru profesori, precum și diverse spații flexibile. Totodată, sunt propuse spații pentru practicarea artelor scenice în legătură cu auditoriul.