ro | en
Through the garden wall
  • Premiul secțiunii „Arhitectură de portofoliu / amenajări de interior”

Through the garden wall

Autori: arh. Loredana AnaMaria Enache, arh. Laura Ichim, arh. Andreea Petre, arh. Ștefan Sălăvăstru
Birou de proiectare: PIESAA

Comentariul autorului

Omul simte nevoia de a percepe în mod direct schimbările constante ale spațiului experimentat. Atunci când mediul de lucru și cel de locuit se suprapun, este foarte dificil de a obține o alternare a activităților zilnice cu cele sociale. Ca un răspuns, modul de rezolvare a apartamentului este capabil de a asigura atât confortul unei locuințe cât și oportunitatea de a te simți “afară” – în grădină.

Mobilierul grupat într-un singur obiect central funcționează ca un zid ce desparte apartamentul în două zone diferite: un spațiu minim care asigură confortul locuirii și unul care permite naturii să se extindă în interior. El marchează o graniță și în același timp face legătura între cele doua lumi prin nenumăratele puncte permeabile, creând o dinamică permanentă. De o parte și de cealaltă a acestui “zid”, se desfășoară diferite activități, mobilierul flexibil făcând posibilă crearea de diverse scenarii. Mai mult, grădina este în sine o lume aflată în permanentă schimbare, aproape independentă de activitatea umană.

Necesitatea tot mai mare de a relaționa cu exteriorul, resimțită în special atunci când vine vorba de locuința urbană – apartamentul, a devenit principala problemă în contextul pandemiei actuale. Omul caută schimbarea și experiențe noi pentru a fi capabil să evolueze din punct de vedere personal și social. Având în vedere că lucratul de acasă modelează, schimbă dinamica socială a unei persoane și diminuează conștientizarea legăturii dintre timp și mediul natural, trebuie subliniată necesitatea consolidării conexiunii dintre interior și exterior.

Comentariul juriului

Un apartament cu dimensiuni moderate și care cuprinde atât zona de lucru, cât și cea de locuit este abordat „altfel”, prin gruparea mobilierului și compartimentării dependințelor într-un obiect central care funcționează ca o graniță care desparte apartamentul în două: un spațiu minim pentru locuire și o grădină de apartament care permite naturii să se extindă în interior. Separare și comunicare, blocaje și permeabilități, plinuri și goluri, fac ca viața din casă să graviteze în jurul acestui zidobstacol, zid-legătură. Nevoia de evadare în exterior, accentuată de pandemie, este o preocupare centrală și este ilustrată abil și cu umor.

Premiu pentru ingeniozitatea cu care propune un nou tip de confort — al unei locuiri flexibile în intimitatea unei relații poroase dintre „interior” și „afară” — a cărui necesitate a fost evidențiată de experiența pandemiei.