ro | en
12 Case ARCSTIL

12 Case ARCSTIL

Autori: arh. Bogdan Neagu
Birou de proiectare: NBC ARHITECT

Colaboratori:
Arhitectură : arh. Alexandra Costea, arh. Alexandru Răduț, arh. Dana Stănciucu
Structura: DC Structuri
Execuție: Arcstil
Beneficiar: Arcstil

Comentariul autorului

Ansamblul face parte dintr-un proiect mai amplu, dezvoltat în mai multe etape de către acelaşi dezvoltator.
Fiecare nouă etapă propune un tip diferit de partiu şi o imagine unitară, recognoscibilă. Planimetria şi volumetria locuinţelor este similară, însă faptul că unele dintre ele sunt dispuse în oglindă faţă de celelalte crează o imagine dinamică.