ro | en
Recuperarea locurilor uitate, Centru Comunitar în sectorul 5, București

Recuperarea locurilor uitate, Centru Comunitar în sectorul 5, București

Autori: Cristina-Ionela Nistor

Îndrumător: conf.dr.arh Magdalena Stănculescu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, Arhitectură

Comentariul autorului

Proiectul de diplomă urmarește pașii pentru realizarea unui Centru Comunitar(de învățare permanentă)
ce va aduce împreună funcțiunile necesare pentru dezvoltarea sau consolidarea unei comunități și
modalitățile prin care poate influența locuitorii într-o manieră pozitivă.
Acesta ia naștere la granița dintre cartierele Ferentari-Rahova, zonă ce a fost caracterizată de-a lungul timpului de tendința majorității de a o cataloga — fără să o cunoască cu adevărat — ca fiind inferioară. Astfel, imaginea deja creată în mintea oamenilor asupra acestor cartiere a condus, în timp, la excluziunea socială a locuitorilor, la distanțarea acestora de oportunități educaționale, de participarea deplină la viaţa economică, socială sau culturală a societăţii.
Propunerea mea constă în crearea unui punct, ca parte a unei strategii de intervenții punctuale care culminează cu această intervenție mai amplă, a centrului comunitar. Strategia este denumită LOCUS5, ce are atât sensul de bază, din latină, drept un loc anume, nu orice loc, cât este și o abreviere pentru Locul Oportunităților Comunităților Uitate din Sectorul 5 și este gândită ca în viitor să se poată aplica în orice sector al orașului.
În acest sens, mi-am propus să utilizez formele, materialele și dimensiunile familiare locuitorilor, dar în același timp să adaug un element de discernământ arhitectural. De asemenea, prin redarea spațiului public, în diverse forme, voi încuraja o serie de oportunități de învățare și interacțiuni sociale prin care imi propun să contribui la crearea unui sentiment de apartenență în rândul locuitorilor care, în cele din urmă, va deveni un factor determinant în reintegrarea acestor comunități uitate ale cartierelor Ferentari-Rahova.
Reacționând la contextul local și resursele disponibile locului, implementând prin intermediul spațiilor
publice sau semi-publice noi oportunități de educație, dezvoltare, incluziune și egalitate, arhitectura poate deveni un exemplu pentru faptul că o cladire proiectată bine, un spațiu exterior sau interior gândit corespunzător nu trebuie sa fie considerate un “lux”, ci o normalitate pentru toți locuitorii.2023
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: