ro | en
Facultate de textile și fashion design. Conversia și extinderea Fabricii Lucchesi din Prato

Facultate de textile și fashion design. Conversia și extinderea Fabricii Lucchesi din Prato

Autori: Manolache Ștefania

Îndrumător: Conf. dr. arh. Melania Dulămea
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu București

Comentariul autorului

Proiectul se dezvoltă în centrul Italiei, în fostul oraș industrial - Prato. Cel de-al treilea rând de ziduri medievale ale orașului se află și astăzi în condiții foarte bune datorită faptului că din secolul al XVI-lea și până în anul 1934 orașul nu a crescut foarte mult, însă între 1934 și 2007 a existat o extindere rapidă a orașului dincolo de acestă limită a zidului.
Datorită caracterului zonei, de natură religioasă și culturală, această porțiune a orașului înconjurată de mari zone verzi aflate în proprietatea mănăstirilor, a fost exclusă din rețeaua densă, dominată de relaţii sociale tipice centrului istoric. Totodată, prezența cercului de ziduri medievale contribuie la creșterea acestei stări de izolare și de divizare urbană.
În prezent, țesutul fragmentat al zonei, rupt de caracteristicile sale originare, trebuie regândit complet în cadrul unei dezvoltări urbane capabile să reinterpreteze straturile istorice anterioare și să redea orașului atât continuitatea fizică și spațială, dar în același timp să asigure continuitatea memoriei și a istoriei din care face parte.
Odată cu demolarea unuia dintre corpurile spitalului Misericordia, municipalitatea din Prato a decis să ofere terenului rezultat caracterul originar de spațiu verde pe care l-a avut, prin amenajarea unui parc public pe cele 3 hectare situate la marginea centrului istoric. Decizia de a plasa condiția de gol care odinioară caracteriza acest sector al orașului într-o cheie contemporană, subliniază rolul istoriei ca element fondator al imaginii urbane.
Parcul va fi capabil să creeze noi conexiuni atât spre orașul istoric cât și spre cel exterior zidurilor, schimbând percepția asupra zidului și a zonelor marginale din afara acestuia. Astfel, o parte de oraș care până de curând era percepută ca fiind închisă în interiorul zidurilor, se va deschide către întregul oraș, devenind un centru de vitalitate, un loc public de care orașele contemporane au din ce în ce mai mare nevoie.
În contextul abandonului progresiv al patrimoniului industrial, proiectul își propune să valorifice fondul construit existent, văzut ca o resursă a orașului, propunând o punte între trecut și prezent, printr-o strategie responsabilă față de istoria locală, context și mediu. Intervenția are rolul de a reactiva una dintre numeroasele clădiri ale patrimoniului industrial din Prato, prin evidențierea valorilor clădirii existente și medierea relației dintre vechi și nou.
Proiectul de diplomă constă în conversia fostei Fabrici de textile “Lucchesi” și extinderea acesteia pe zona fostului spital, unde va fi proiectat parcul orașului ce va lucra împreună cu noua funcțiune. Se crează un nou pol de interes al orașului ce va deveni un promotor al mediului universitar, oferind spații de învățământ și cercetare pentru domeniul textil.
Se dorește schimbarea percepției negative asupra unei zone rămase izolate în oraș și definirea unor zone ample, capabile să susțină activitățile necesare comunității locale, să susțină interacțiunea între centrul și periferia orașului.
Parcul este realizat sub forma unor terase verzi ce lucrează împreună cu rampele atât în accesibilizarea zonelor exterioare cât și în rezolvarea diferențelor de nivel prezente pe situl proiectului.
Prin poziționare, proiectului se bazează pe principiul celor 15 minute, ce reprezinta o distanță de 1 - 1,2 km ce poate fi parcursă pietonal cu ușurință de majoritatea persoanelor pentru a ajunge dintr-un punct de interes al orașului în altul.2023
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: