ro | en
Centru de tratament, recuperare și cercetare pentru afecțiunile

Centru de tratament, recuperare și cercetare pentru afecțiunile

Autori: Matei Contoloru

Îndrumător: prof.dr.arh Dorin Stefan
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”, București

Comentariul autorului

ARGUMENT Într-o lume în care numărul cazurilor de persoane care dezvoltă probleme psihice este in plină ascensiune, structurile spitalicești actuale sunt depășite odată numeric dar și operațional. Metodele de tratament contemporane nu își mai găsesc locul între pereții vechilor construcții sanitare, marea majoritate cu o estetica ce aduce mai mult a institutie de corecție decât de vindecare. LOCALIZARE Pentru o clinică psihiatrică nu exită un loc perfect. Marea dilemă actuală este dacă acestea ar trebui să fie izolate sau din contră, în mijlocul comunității. Cel mai important lucru este accesibilitatea, odată pentru pacient, dar si pentru aparținători. Proximitatea față de un spital complet dotat este esențială în cazul unor urgențe. Un cadru natural vast este dovedit a fi benefic pentru tatamentul bolnavilor psihici. Proximitatea Spitalului de Peummoftiziologie Tudor Vladimirescu, din satul Suseni, Judetul Gorj întrunește toate criteriile necesare unui centru destinat tratării , recuperării si cercetării bolilor psihice.
Amplasamentul cu o suprafață de 18000 de metri pătrați se află in noul intravilan propus prin PUG comuna Runcu, 2022, având ca vecini la vest Spitalul de Pneumoftiziologie Tudor Vladimirescu, si la est drumul propus spre asfaltare . Ca reglementări urbanistice este permis un POT 25% si CUT 0.5. alte reglementări nu sunt precizate. PROGRAM Se dorește proiectarea unui centru integrat de tratament, recuperare si cercetare care să aibă in centrul atenției pacientul si vindecarea acestuia intr-o manieră holistică. Utilizatorii acestui centru sunt pacienții cu forme ușoare ale tulburărilor mentale, preponderent cu diagnostic precum depresie, anxietate, sindrom post-traumatic și de asemenea persoane care se recuperează în urma tratamentelor pentru abuz de substanțe, care au efecte asupra sănătății mentale.
Cand vorbim de centrul de tratament, avem in vedere spațiile de cazare necesare pentru 45 de perosane simultan, sălile de tratement, sălile comune (de luat masa, de loisir), si grădini care faciliteze contacul omului cu natura, dar și interacțiunea umană. Centrul de cercetare presupune un loc al studiului și invățării . Pe langă acestea , cercetarea trebuie făcută publică , astfel este nevoie de spații de conferințe, și congrese. Recuperarea inseamnă un cu totul alt fel de spații întâlnite până acum in instituțiile specializate tratării pacienților psihiatrici . Sunt necesare ateliere ( terapie prin artă) sunt necesare spații de lectură(terapia prin cunoaștere) , spații destinate sportului(terapia corpului) și mai ales spații în care pacientul să se regăsească . INTENȚII Se dorește o clădire in care fiecare utilizator să se simtă în siguranță, făra să perceapă bariere fizice. Personalul medical trebuie să fie protejat odată de pericolele exterioare dar și de pacienți. Pacientul trebuie sa fie protejat si supravegheat de către cadrele medicale. Vizitatorii si aparținătorii trebuie să fie integrați în procesul de tratamen.Contactul cu natura trebuie să fie facilitat, astfel o succesiune de curți interioare este binevenită. Spațiile trebuie proiectata în așa fel incât pacientul să nu se simtă inchis, iar șederea lui să fie cât mai scurtă .O foarte importantă caracteristică a intervenției este integrarea în sit și relația cu actualul Spital de Pneumoftiziologie cu care se dorește o relație de interdependență, profitând de facilitățile medicale ale acestuia și de fluxurile existente de transport medical pentru funcționarea clinicii.2023
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: