ro | en
Centru educațional de muzică și coregrafie Calea Moșilor 132

Centru educațional de muzică și coregrafie Calea Moșilor 132

Autori: arh. Corina-Elena Frătică-Dragomir

conf.dr.arh. Remus Hârșan
Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu

Comentariul autorului

Tema are în vedere integrarea unui element urban într-un context destructurat de tip car- tier din arealul zonei centrale a Municipiului București. Această abordare ține seama de țesutul construit existent și propune o nouă intervenție care să genereze dinamism și să potențeze identitatea spațiului.
Pornind de la ideea că industriile creative „se regăsesc în apropierea concentrărilor de locații artistice și a instituțiilor specializate” , este de la sine înțeles că aceste instrumente deservesc drept modalitate de accesibilitate către consumatori. Ideea că spațiile generatoare de cultură sunt cele care atrag comunități creative, vine în sprijinul sursei de inspirație și a diversității culturale. Aglomerarea acestor zone conduce mai departe la reconstrucția societății urbane, în care grupările de indivizi își permit un mediu de conviețiuire și locuri de muncă, precum și posibilitatea de exprimare culturală și experimentare a unor noi industrii bazate pe tradițiile locale și regionale. Conceptul proiectului a urmărit necesitatea de revitalizare urbană prin introducerea unui program care să valorifice participarea actorilor urbani. Astfel se conturează componenta educațională prin intermediul muzicii și al dansului, oferind posibilitatea de formare artistică a celor începâtori, dar și profesională, precum și de aprofundare a unor aptitudini dobândite de către elevi și studenți. Centrul propus conduce către o interdependență între consum cultural prin susținerea de evenimente, dar și generarea acestuia ca formă de produs.
Prezența clădirii vecine- Hanul Solacolu, recent propusă spre restaurare și conversie în centru cultural, reprezintă punctul de interes al obiectivului aflat în studiu. Intervenția propriu- zisă, anume Centru educațional de muzică și coregrafie vine în sprijinul propunerii actuale de revitalizare a hanului, prin formarea unui centru complex de promovare a cadrului cultural. Dacă conversia amplasamentului vecin cuprinde prin planimetria sa încăperi de mici dimensiuni care ar putea permite mai degrabă posibilitatea de expunere și vizualizare, anume de transmitere și consum cultural către utilizator, programul definit în proiectul de diplomă vizează oportunitățile de creare și producție prin intermediul dimensiunii educaționale. Scopul principal al acestui program este de formare profesională, prin oferirea instrumentelor necesare dezvoltării, de la spații dedicate studiului până la aprofundarea unor aptitudini deja existente, precum și spații de producție și susținere a elementului final.2023
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: