ro | en
Centru de educare, cercetare și expunere al navigației fluviale. Reconsiderarea Morii Valerianos & Lykiardopoulos, Brăila

Centru de educare, cercetare și expunere al navigației fluviale. Reconsiderarea Morii Valerianos & Lykiardopoulos, Brăila

Autori: Larisa Maria Belu

Îndrumător: Prof. invitat arh. Vladimir Arsene și Conf. dr. arh. Letiția Barbuică
Univeristatea de Arhitectura și Urbanism „Ion Mincu”

Comentariul autorului

Valorificarea fondului construit, cu precădere a spațiilor industriale dezafectate, are un rol în limitarea declinului și revitalizarea economică, socială și culturală a orașelor.
Proiectul își propune să reconecteze centrul orașului Brăila de zona industrială portuară aflată într-un stadiu avansat de degradare. Terenul ales, aflat la limita dintre cele două zone, cuprinde clădirea istorică a fostei mori Valerianos & Lykiardopoulos. Valorificarea acestei construcții, dar și a terenului are ca scop dezvoltarea economiei Brăilei și reprezintă o modalitate a orașului și a comunității de a își regăsi o nouă identitate culturală și socială.
Dunărea a reprezentat întodeauna motorul generator al orașului prin dezvoltarea industriilor, alături de cea a morăritului. Astfel, fluviul stă la baza propunerii de conversie funcțională a acestui ansamblu, într-un centru de educare, cercetare și expunere al navigației fluviale. Se îmbină astfel partea publică cu cea privată, se creează noi spații ale comunității bazate pe dorința de conștientizare a importanței navigației fluviale. Refuncționalizarea se dezvoltă astfel în jurul a trei elemente esențiale pentru dezoltarea orașului : cultura, educația și economia.2023
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: