ro | en
Centrul Comunitar Manufacturier Crheator

Centrul Comunitar Manufacturier Crheator

Autori: Ștefan Cotețiu

Îndrumător: conf. dr. arh. Anca Mitrache
Universitatea de Arhitectura si Urbanism Ion Mincu

Comentariul autorului

În contextul dezvoltării continue și din ce în ce mai accelerate a Bucureștiului, lipsa spațiilor publice comune se face simțită tot mai puternic, diminuarea sentimentului de apartenență la o comunitate fiind de asemenea un rezultat a spațiului urban lipsit de o identitate care să aibă capacitate de reprezentativitate a celor ce îl ocupă.La aceste aspecte se pot adăuga îngreunarea și în consecință lipsa interesului față de acele activităși și aspecte ce pot schimba perspectiva creată de rutina zilnică și resemnarea ca urmare a compromisurilor în dialog cu orașul și procesele vieții cotidiene.

Locuitorul orașului nu se simte implicat și nu cauta soluții în rezolvările diverselor probleme ce îl preocupa în mod indirect pe el și vecinii lui, fără a-l face conștient de potențialul caștigului din urma îndreptării asumate către mediul în care trăîește.

Oportunitatea modelării spațiului urban după necesitățile reale și specificul celor care îl locuiesc și utilizează poate readuce aspectul identitar in cadrul actual uniformizat al orașului și al cartierelor. Cu o organizare corectă și implicarea membrilor comunității în scopul unei dezvoltări direcționate de care pot beneficia toți și care sa aibă și valoarea realizării prin forțe proprii, lucru ce vine în întărirea importanței oferite de către locuitori, mediului în care traiesc și muncesc.

Astfel se pot ameliora o parte din problemele spațiului public la nivel local și ulterior putănd aduce influențe inclusiv la nivelul cartierului și al orașului.
De asemenea mediile în care fiecare se poate manifesta creativ sunt in mare măsura inaccesibile din cauza răspândirii slabe a conceptului de maker ca hobby in cadrul urban, a variantelor limitate de contexte și a costurilor și cunoștințelor necesare relativ ridicate pentru a practica acest tip de activități.

Pe lângă aspectele practice ale acestui tip de activitate, o mare pondere o are ca mijloc de inter-relaționare și dezvoltare atât a capacității de autosusținere și găsirii de variante în diferite contexte și probleme, cât și a celor sociale, de comunicare sau chiar empatice.

Cartierul Titan , în special partea estică, constituie o zona propice pentru centrul propus datorită poziționării sale între zona adiacentă inelului central al Bucureștiului și zonele noilor ansambluri construite înspre limitele orașului, mai exact între zona de interes principal și cea de dezvoltare accelerată, dar și din punct de vedere al conceperii relativ uniforme și caracterului majoritar rezidențial. Situat astfel intr-o zonă ”gri”, poate fi utilizat ca un punct de plecare al acestor tipuri de spațiu realizând prin extindere o rețea între centrele creative și de cartier, cu posibilitate de creare de legături sociale active între spațiul central și cel limitrof al orașului.
Oferta funcțională variată și atmosfera vecinătății vor constitui atractori pentru utilizatorii cartierului, locuitori sau trecători, conținând spații de tip atelier, multifuncțional, de întălnire, documentare sau relaxare.2023
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: