ro | en

Europa Group Residence

Autori: arh. Alexandru Beldiman, arh. Doina Butică
Coautori: arh. Dan Butică, arh. Moise Mathe, arh. Georgiana - Maria Albița, arh. Liana - Elena Alexandru
Birou de proiectare: BBM GRUP

Comentariul autorului

Amplasarea a două turnuri pe malul stâng al Dâmboviţei se înscria în perspectiva propusă de planul de altimetrie al Bucureştiului, realizat la mijlocul anilor 1990. Acest studiu prevăzuse amplasarea unor construcţii înalte pe cornişa Dâmboviţei, care aveau menirea de a pune în valoare cursul râului. Pe terenurile situate la vest, în imediata apropiere a proiectului nostru, se află Ştrandul Dâmboviţa, iar dincolo de Şoseaua Virtuţii se află cea mai mare întindere de apă a Bucureştiului, Lacul Morii.

Volumetria blocurilor este născută din variaţia pe verticală a suprafeţei apartamentelor. Celor trei trepte de gabarit – etaj 1-15, 16-21 şi 22-24 – le corespund apartamente a căror suprafaţă creşte către zonele înalte. La etajele 22, 23 şi 24 pe latura de vest au fost prevăzute spaţii pentru ateliere de artişti plastici, iar pe cea de est câte două apartamente mai mari pe nivel. La etajul 25 a fost prevăzut pentru locuitorii blocului un spaţiu de loisir, astfel încât şi locatarii din zonele joase să poată beneficia la un anumit moment al zilei de vederea panoramică pe care înălţimea o oferă asupra Lacului Morii şi a cartierului. Spaţiile din parter au fost dedicate birourilor pentru profesiuni liberale, accesele la aceste spaţii făcându‑se direct din exterior, independent de accesul ala locuinţe.Alte lucrări cu aceiași autori:

2009
studii și proiecte