Premiul secțiunii Studii și proiecte

Pavilionul României la Expo Zaragoza

Autor: arh. Mugur Aurelian POPESCU
Birou de proiectare: ZOOM ARHITECTURĂ ȘI URBANISM

2009
studii și proiecte