ro | en

V I L L A 24

Balotesti, jud. Ilfov, România
Autori: arh. Dan-Cristian Nae, arh. Razvan Florian Delcea, arh. Andrei-Catalin Voica / DAN CRISTIAN NAE BIA

Comentariul autorului

Locuirea lângă pădure ca privilegiu al limitei – propunere concurs locuință in Dumbrava Vlăsiei.
Casa propusă se refugiază sub egida villei; de la prestigiul reședinței romane retrase în natură, opusă pallazo-ului urban, până în intimitatea autohtonă a caselor boierești, villa descrie o bogată istorie a locuirii. V I L L A 24 este o casă ancorată în limita pădurii; ca restul vecinelor sale ce au să apară, ea nu se va adosa limitrof unei margini, ci va sălășlui în această margine. Aproape si departe de oraș in același timp, casa își re-definește atât relațiile cu vecinătatea, cât și amprenta propriei sale urbanități.
Întinsă în lungul situl, latura de Nord-Vest constă într-o bară funcțională închisă care acționeaza ca un amortizor împotriva frigului; spre Nord-Est panta acoperișului se înclină și deschide fațada vitrată pentru insorirea camerelor iarna. La reglarea temperaturii parterului, participă și imersiunea treptată a casei sub cota pământului. Camerele continuă una în lungul celeilalte, aceeași pardoseală și același plafon, se separă prin decalare, cât și prin glasvandul metalic. Învelisul mineral al etajului ondulează umbra deasupra grădinii iar placajul de beton închide intimitatea etajului față de transparența parterului.Alte lucrări cu aceiași autori:

2018
Proiecte de arhitectură