ro | en

Memorialul coloniei de muncă forțată Baia Sprie

Baia Sprie, jud. Maramureș, România
Autor: arh. Vlad Mitric-Ciupe / Mitric-Ciupe Vlad Aurelian Birou Individual de Arhitectură

Comentariul autorului

Ținând cont de particularitățile amplasamentului, în special de existența galeriei subterane - spațiu ce va fi amenajat și exploatat sub forma unui traseu de vizitare în cadrul memorialului, panta pronunțată, dar și izolarea cvasi-completă față de vecinătăți și retragerea semnificativă de la drumul județean de acces, am propus dezvoltarea funcțiunilor pe două niveluri (parter și etaj). Suprafața și volumul total sunt reduse - încercând să urmărim îndeaproape posibilitățile reale de realizare (în special din punct de vedere financiar), propunând la parter un hol central care să polarizeze celelalte spații: expoziții temporară și permanentă (parter), sală multifuncțională, spațiu proiecții și birouri cercetători / muzeografi (la etaj).
Din punct de vedere volumetric, intervenția s-a dorit una curată și neutră, încadrată în peisaj și într-o anumită relație cu intrarea în galeria existentă, betonul aparent folosit (atât la interior cât și la exterior) contribuind la realizarea atmosferei dorite.
Traseul exterior cuprinde un spațiu de meditație / comemorare, turnul minerului și accesul către galerie.
În acest moment se pregătește documentația pentru accesarea fondurilor europene necesare, într-o asociere dintre ProActiv Memoria și Primăria Baia Sprie.Alte lucrări cu aceiași autori:

2018
Proiecte de arhitectură