ro | en

Masterplan Zona Verde - Est

Cluj-Napoca, jud. Cluj, România
Autori: arh. Ruxandra-Ioana Tonco, Alexandru Palcau, Cristina Grijincu, Mădalina - Mihaela Zaharia / Novelty AE
Colaboratori: Structura: Marius Tanase
Instalatii: Mihai Ghitoi

Comentariul autorului

Conexiunea omului cu mediul, respectiv cu spațiul verde si in particular cu terenul supus analizei este viziunea care a stat la baza dezvoltării proiectului. De aceea, cea mai importanta cerința la care răspunde amenajarea propusa este accesibilizarea întregului teren. In acest sens, interconectivitatea obiectivelor a primat.
Identificarea diversității din punct de vedere biologic in cadrul terenului studiat a condus către conturarea propunerii într-o direcție similara cu ceea ce înseamnă ecosistem (o componenta naturala si una antropica). Intenția este aceea de a prelua procesul si structura acestuia aspirând către deschiderea politicilor si populației spre respectarea valorilor existente ale zonei si dezvoltarea unei relații de coabitare a spațiului natural cu cadrul urban ce îl înconjoară.
Amenajarea presupune crearea unor zona care sa satisfacă nevoile locuitorilor, indiferent de vârstă, interese sau preocupări. Chiar daca funcțiunile prevăzute au in prim plan comunitățile cartierelor situate in imediata vecinătate, acestea deservesc întreg municipiul deoarece completează oferta de servicii pe care întreaga zona de agrement le pune la dispoziție in calitate de nou pol de interes.Alte lucrări cu aceiași autori:

2018
Proiecte de arhitectură