ro | en

Ansamblu rezidențial, spații comerciale și birouri

București, România
Autor: arh. Radu Teacă / Artline
Colaboratori: arh. Pietro Dorissa
arh. Corina Nicola
arh. Beniamin Grăjdeanu

Comentariul autorului

Locul, în starea actuală, are indubitabil un aer ostil locuirii, populat de o industrie în paragină, clădită în perioada comunistă, fără construcții cu valoare arhitecturală sau stilistică. În ansamblul ei, zona prezintă un avantaj major, cel al unei conexiuni rutiere generoase, rapide, cu centrul orașului, de asemenea irigată de rețele de trafic în comun care facilitează accesul la situl studiat.
Parcurgerea grădinii semi-private ce anturează cele 2 bare de locuințe creează un benefic spațiu de detentă ce îl însoțește pe locatar într-un mod plăcut în parcurgerea drumului dintre Calea Giulești, foarte zgomotoasă și intrarea în locuințe, parcurs generator de recreere și liniște.
Turnul existent, care dă identitate locului și care, în timp a devenit un landmark al zonei nu se poate păstra din cauza stării precare a structurii, dar s-a încercat recuperare imaginii prin decuparea zonei cele mai înalte a uneia din bare, constituind o siluetă zveltă.
Ansamblul are la nivelul celor două funcțiuni majore, cea publică și cea domestică, abordări diferite. Dacă prima este neutră, sprijinită perimetral pe o structură din lamele ce alcătuiesc în același timp și un portic și având rolul de a asigura continuitatea frontului la stradă, cea de-a doua, destinată locuirii are niște forme mai dinamice.Alte lucrări cu aceiași autori:

2018
Proiecte de arhitectură