ro | en
Faleza Dunării în Galați

Faleza Dunării în Galați

Autori: arh. Mario Kuibus, arh. Andrei Cebotaru, arh. Victor Mihalache
Birou de proiectare: re-act now

Comentariul autorului

Cântată, evocată în versuri şi pictată, Dunărea acţionează ca un autentic ambasador al naturii de sute de ani. Uneşte popoare, păstrează tradiţii şi defineşte locurile pe care le străbate. Lină sau învolburată, Dunărea şerpuieşte neobosită prin oraşe, prin lumi variate, colorate şi pline de viaţă, creând acea pulsaţie aparte, specifică oraşelor la apă. In aceste oraşe fluviul este atât un element cheie al cadrului urban, cât şi susţinător al vieţii urbane. Precum Viena, Belgrad sau Budapesta, Galaţi este şi el „prieten” al Dunării. Oraş cu puternic spirit creativ, multicultural și unul dintre cele mai mari centre economice din România, Galaţiul a valorificat mereu legătura sa cu fluviul, fie prin amenajarea peisagistică a falezei în anii 60, fie prin îmbogăţirea ei cu lucrările mai multor artişti plastici români in cadrul taberelor de creaţie organizate încă din 1976. De atunci, malul Dunării şi-a câştigat renumele de muzeu în aer liber, de spaţiu activ şi plin de viaţă, vibrant şi efervescent, de loc al confluenţelor culturale, economice şi sociale. Proiectul reprezintă un tribut adus lungii călătorii a Dunării prin lume, precum şi o soluţie pentru integrarea falezei în viaţa activă gălăţeană. Soluţia este îndrăzneaţă, creativă şi propune o amenajare care pulsează în ritmul dinamic al oraşului, respectând şi valorificând în acelaşi timp cadrul natural specific mediului dunărean.
Faleza se transformă în 5 lumi diferite, divers mobilate cu elemente minerale ce definesc antropicul şi redau scara umană, unite prin spaţii majoritar vegetale. În aceste spaţii de legătură sunt propuse trei parcări subterane cu câte 120 de locuri fiecare, pe terasele cărora sunt amenajate locuri de promenadă şi de belle vue. Tot în aceste spații se regăsesc, în puncte strategice atent selectate, mici zone de tip cafenea ce acționează ca atractori sociali şi ca elemente vibrante. Cele trei paliere ale falezei, definite de panta naturală a terenului, sunt valorificate prin dezvoltarea a 3 fluxuri, pietonal, velo și cultural şi prin colectarea și redistribuirea rațională a acestora.Cele trei trasee propuse definesc parcurgerea longitudinală a falezei Dunării traversând cele 5 lumi definite cultural și istoric. Circuitul cultural, o compoziție sculptural peisagistică, parcurge în amonte și aval suita de sculpturi reprezentative existentă și se dezvoltă pe un palier de perspective complexe, care încadrează și regenerează operele de artă ca repere urbane, dând un impuls pozitiv pentru noi proiecte artistice.Circuitul pietonal/promenadă creează starea sufletească în care fiecare locuitor se regăsește, într-un aranjament antropic divers, parcurs cultural la nivel microzonal într-o dispoziție contemplativ pozitivă. Circuitul de alergare/biciclete urmează traseul optim care traversează situl într-un mod armonios şi prietenos, punându-i pe participanţi in poziție de călători pe Dunăre. Cele 3 trasee se întreţes şi întrepătrund într-o reţea de confluenţe care definesc axa longitudinală est-vest trans-europeană şi acţionează în acelaşi timp ca ancore urbane care atrag populaţia gălăţeană şi activează spaţiul.