ro | en
Flexi-pav

Flexi-pav

Autori: arh. Ion Mihai Flondor, arh.int. Silvia Ionescu
Birou de proiectare: Siarh proiectare arhitectura si design

Colaboratori: stud.arh.int. Adriana Adam, stud.arh.int. Ina Radu

Comentariul autorului

Prezervarea caracterului comunității existente și asigurarea unei continuități a aspectelor legate de memoria aferentă unui context asigură și păstrarează identității unui anumit loc , fapt care ajută și la procesul de identificare a unei comunități cu particularitățile unui spațiu.
Proiectul nostru și-a propus să se integreze în contextul comunității “Dumbrava Vlasiei”. Preluând ideea și conceptul de “rezervație arhitecturală, autonomă, privată și autosustenabilă, capabilă să ofere locuintorilor săi toate condițiile pentru un stil de viață sănătos și de înaltă calitate”, proiectul propus de echipa noastră își dorește să ofere aceste calități și să raspundă astfel nevoilor rezidenților.
Conceptul propus “FLEXI-PAV” vrea să răspundă la cerințele temei propunând un pavilion având ca scop principal flexibilitatea. Astfel, spațiu principal este sala multifuncțională, un spațiu generos, unde rezidenții pot să-și petreacă timpul liber având la alegere o multitudine de activități (seri de film, petreceri private, sală de yoga, work from home etc.) Din această cauză funcțiunile anexe, zona de intrare, bar , depozitări, grupuri sanitare etc au fost grupate în așa fel încât să ocupe cât mai puțin loc și să intereacționeze cât mai puțin cu spațiul principal.
Volumul pavilionului este alcătuit din doua corpuri paralelipipedice de dimensiuni diferite ce se intersectează, creând un spațiu exterior ce se va deschide spre terenurile de joc.
Volumul principal a fost gândit să ofere un spațiu multifuncțional total. Forma sa dreptunghiulară asigurând un raspuns la aceasta problemă. Pentru a nu fi alterată acuratețea spațiului, funcțiunile anexe, (grupurile sanitare, spatiul tehnic și depozitarea mobilierului) sunt amplasate în pereții structurali ai acestuia. De asemenea deschiderile mari vitrate, mobile, vor asigura vizitatorilor și rezidenților deschiderea spre exterior creând astfel o legătură simbiotică cu natura.
Volumul secundar, având o formă dreptunghiulară, compactă, adapostește holul de intrare, barul, depozitarea minimală a acestuia și depozitul de deșeuri. Intrarea principală în pavilion se deschide spre zona interioară a parcelei, spre terenurile de sport și agrement, alegând astfel să introducem o parcurgere și o experimentare senzorială a spatiului arhitectural propus.