Mențiune

Studiu pentru o biserică protestantă. Lăcaş de cult şi spaţii anexe

Bucureşti, România
Autori: arh. Andrei Eugen LAKATOȘ, arh. Sebastian Ciprian CĂLUGĂRU
Colaboratori: arh. Marian BARBU (vizualizări 3D), ing. Vlad Petrescu (rezistență)

Propunerea pentru biserica din Str. Labirint vizează realizarea unui spaţiu a cărui conformare şi calităţi să contribuie la crearea unei atmosfere propice închinării, şi a legăturii dintre om şi divinitate. Proiectul prevede construirea unei noi biserici în 2 faze. Prima fază, presupune construirea unui nou corp de clădire pe terenul liber aflat în imediata vecinătate a bisericii actuale, clădire ce datează din anul 1920. După darea în funcţiune a primei faze, clădirea veche urmează a fi demolată, aceasta având structura de rezistenţă afectată de multiplele cutremure pe care clădirea le-a suportat; după demolarea acesteia, se va începe construirea celei de a 2-a faze. În final, cele două faze ale construcţiei vor funcţiona ca o singură clădire. Prima fază este conformată ca o construcţie de sine stătătoare, ce poate funcţiona independent. În momentul dării în funcţiune a celei de a 2-a faze, se vor adăuga noi funcţiuni, iar o parte din cele existente se vor redistribuii, pentru o şi mai bună utilizare a spaţiilor.

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2017, secţiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – carte de arhitectură
Conversia în context. Despre regenerarea spațiilor industriale
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura socio-culturală
Capelă Funerară
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2015, secţiunea arhitectura neconstruită / Proiecte neconstruite
Studiu pentru amenajarea terasei și a curților Universității de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2014, secţiunea studii și proiecte
Studiu pentru reamenajarea și consolidarea sediului Filialei Teritoriale București a O.A.R.
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2013, secţiunea carte de arhitectură
Spațiile cu valență culturală în contextul conversiei funcționale a patrimoniului industrial
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2009, secţiunea fotografie de arhitectură
Spațiu public
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2008, secţiunea studii și proiecte
Reabilitarea Pieței Universității
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ, arh. Eduard UNGUREANU
Ediţia 2008, secţiunea fotografie de arhitectură
Biblioteca RWI, Zurich, Santiago Calatrava
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2007, secţiunea studii și proiecte
ANSAMBLU DE LOCUINȚE
arh. Adrian SPIRESCU, arh. Cosmin POPA, arh. Andrei Eugen LAKATOȘ
Ediţia 2007, secţiunea fotografie de arhitectură
DOMUL DIN MILANO
arh. Andrei Eugen LAKATOȘ