ro | en
Amenajare spatii de birouri Funcom Games Bucharest

Amenajare spatii de birouri Funcom Games Bucharest

Autori: arh. Vladimir Nicula
Birou de proiectare: VNBIA - Vladimir Nicula Birou Individual de Arhitectura

Colaboratori: arh. Maria Tîlvescu-Nicula - colaborator arhitectura, ing. Ovidiu Mihalache - siguranță la incendiu, Andrei Margulescu - credite foto
Foto: Vladimir Nicula

Comentariul autorului

Proiectul de amenajare a spatiilor de birouri Funcom Games Bucharest s-a desfăsurat pe durata unui întreg an. A fost, si din acest motiv, un demers oarecum atipic. Suprafata proiectului este de 1119 m2, suprafată în care prevăzute posturi de lucru pentru cca. 130 persoane. Există o zonificare a spatiilor, în functie de activitătile desfăsurate. Accesul în zona amenajată se face prin intermediul lifturilor clădirii, amplasate în nucleul central. Toate spatiile beneficiază de lumină naturală perimetrală, cu exceptia portiunii de legătură cu aripa Vestică, unde nu există ferestre. Orientarea cardinală este însă diferită, cu două laturi lungi orientate opus Nord-Sud si una din laturile scurte către Est. Prin urmare, si conditiile de iluminare diferă, ceea ce a fost un criteriu pentru unele decizii de design, în special în ce priveste paleta cromatică utilizată.
Clientul este o firmă de jocuri, aflată la început de drum pe piata locală, fapt ce a influentat desigur tematica proiectului. Pe de-o parte a fost dialogul dintre “real” si “imaginar”, unde însă imaginarul nu vine neapărat din lumea jocurilor, după cum nici realul nu se referă în mod strict si necesar la tehnologie, functiune, inginerie etc. Pe de altă parte, a existat tema recurentă, de altfel, a tuturor spatiilor destinate lucrului, anume de a fi, înainte de toate, un loc al lui împreună. Ceea ce se referă desigur si la a defini spatii care să fie ale tuturor, în care să se desfăsoare activităti comune, lucru în echipe si departamente etc, dar, în egală măsură, si generarea unor alveole, nise sau cotloane, care să aibă capacitatea de a deveni locuri singularizate, spatii individuale.
Pentru ambele directii mentionate mai sus, am avut sprijinul nemijlocit al clientului, dornic să creeze si să consolideze o echipă destul de numeroasă. Provocarea din acest punct de vedere a fost asadar ca, pe lângă cultivarea unor valori comune, de grup, ale echipei si ale companiei, să se poate prezerva intacte si valorile particulare, de identitate a fiecăruia dintre membrii acesteia. De aceea, majoritatea deciziilor importante din proiect au fost luate după consultarea tuturor angajatilor companiei. Un proces de lungă durată, dar care a asigurat certitudinea oricarui gest si limitarea posibilitătii de revenire asupra unei hotărâri deja acceptate de majoritate. Un proces participativ si , fără doar si poate, democratic, totodată.
Revenind la dialogul dintre real si imaginar, am ajuns în scurt timp la concluzia că cele două termene trebuie definite în raport cu problematica proiectului, respectiv că putem denumi “real” suma provocărilor pe care le ridică prezenta împreună într-un spatiu de lucru comun, în timp ce “imaginarul” se regăseste în referintele permanente la o lume fantastică, a visării si a imaginatiei, reflectarea laturii creative a fiecăruia din membrii echipei. Proiectul în forma sa actuala, este o concretizare, poate eclectică, poate doar voit diversificată si discontinue, a tuturor acestor premise. Totodata, amenajarea reprezintă un proces de sinteză a unor căutari pe care le-am întreprins, cu putine întreruperi, în ultima perioadă. Sunt prinse în acest demers numeroase opinii, politici, tendinte si exemple de bună practică din domeniul general al culturii spatiilor de lucru. Ele reflectă în egală măsură si consecintele post-pandemice, după cum si o bună parte din dezideratele de incluziune si echitabilitate sociale ale societătii actuale.