ro | en
Metaconexiuni
  • Premiul secțiunii „Cercetare prin arhitectură / diplome de arhitectură” (ex aequo)

Metaconexiuni

Autori: Diana-Maria Bădicu

Îndrumători: prof. em. dr. arh. Dorin Ștefan, cotutelă: arh. Claudiu Bârsan-Pipu
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectură

Comentariul autorului

Brașov este un oraș situat în zona de centru a României, la poalele muntelui de joasă înălțime, Tâmpa. Deși, în ultimii ani Brașovul a înregistrat un progres în industria IT, acesta a fost bine cunoscut de-a lungul timpului pentru activitatea sa comercială și industrială, încă din perioada comunistă.
Există o tendința în rândul orașelor cu tradiție în ceea ce privește industria, de a dezvolta așa numitele ‘răni’ în țesutul urban. O astfel de rană este și fosta Platformă Industrială Rulmentul Brașov, astăzi cunoscută ca “orașul fără istorie”. Doar prin simpla sa denumire (Rulmentul – the bearing) exprimă dinamică, mobilitate, potențare, catalizare, ascunzand probabil un potențial de exploatare încă nedescoperit.
Secolul trecut, componentele acestei platforme reușeau să asigure dinamică corespunzătoare culturii regimului comunist, însă, treptat, în evoluția sa, aceasta s-a estompat, din cauza, cel mai probabil, lipsei unui motor care să asigure funcționarea potrivită vremurilor actuale.
Metaconexiuni este un concept de ‘motor’ (acest hub multidisciplinar cultural) care propune stabilirea unor conexiuni dincolo de conexiuni, între bătrânele componente ( fostele hale ), pentru obținerea unui mini orășel, ca un Metapolis, aproape autonom și funcțional. Metapolis este conceptul care stă la baza intenției de restucturare, acesta reprezintând un cadru al conexiunilor calitative stabilite între părțile componente, bazate pe procesare și combinații de date informatice.
În ceea ce privește Metapolisul Rulmentul, se asigura comunicarea între motor (noua arhitectură), componente (vechea arhitectură) și teritoriul contextual. Concret, este vorba despre o reconversie a spațiilor fostelor hale ale Platformei Industriale Rulmentul, pe care funcționa uzina omonimă, producătoare de rulmenți în perioada comunistă și puțin după aceea, care intra în faliment din motive de neadaptare pe piață producătoare. Această reconversie are în vedere realizarea unor spații de producție în noua industrie (creativă și tehnologică), alături de spații necesare bunei desfășurări a activității (laboratoare de robotică, ateliere, spații de testare, montaj, și altele).
Toate acestea necesită un punct de control care să activeze, să coordoneze și să adune atât informații, cât și public care să ia parte la activitatea în același timp culturală și de producție. Punctul de control sau motorul este acest hibrid care se află la marginea dintre arhitectură și inginerie, un mare centru cultural și comercial în același timp, ca expresie arhitecturală specifică cartierului de periferie brașovean. Găzduind numeroase spații muzeale inteligente (galeria de artă digitală cu expoziții TeamLab și artă contemporană cu autori internaționali ), media, de lectură, comerciale, recreative și alimentare, acest nod arhitectural se folosește atât de infrastructură existentă a unei foste rețele de termoficare, cât și de cea a transportului feroviar intern pentru a crea legături cu întregul parc industrial. Prin modernizarea, consolidarea și adăugarea de funcțiuni adresate publicului larg a acestei infrastructuri, se asigura comunicarea inteligentă dintre spațiile de producție și spațiile de expunere, asigurându-se circuitul complet al unui produs (fie el de design sau gadget) de la producere și până la vânzare-cumpărare, ceea ce intreține și potențează activitatea în cartierul brașovean, „Tractorul”, în plină dezvoltare.
Categoriile principale în jurul cărora a fost gândit masterplanul întregii zone sunt PRODUCȚIA, BUSINESS, ARTĂ și CULTURĂ și LOISIR, pentru a reuși revitalizarea cu succes a acestei suprafețe de oraș, adresându-se cât mai multor categorii de utilizatori, de la vizitatorul neavizat (careia parte preponderent la activități de recreere, comerț), la cel avizat care ia parte sau chiar produce viață culturală.
Noul parc ‚Rulmentul’ este capabil să găzduiască numeroase evenimente cultural-recreative, atât în aer liber, cât și la interior, bucurându-se de vizita numeroaselor mase de oameni, fapt care aduce plus valoare întregii economii a orașului.
Nu în ultimul rând, noul concept ține cont de puternicul caracter industrial pe care îl potențează, de integrarea în contextul cultural și infrastructural și de posibilitatea de reconversie a unei foste zone de producție, într-un nou parc urban cu caracter multidisciplinar, prin multitudinea de funcțiuni comunicante pe care le oferă.

Comentariul juriului

Propunerea de restructurare are o dimensiune ludică explicită, care de fapt îmbracă într-o estetică postmodernă, lejeră dar și provocatoare, o temă grea, o conversie a unor hale industriale care își caută locul în oraș. Juriul a apreciat curajul reinterpretării unei structuri formale existente, dar și ambiția de a introduce elemente noi care să susțină ideea revitalizării acestui patrimoniu.2022
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: