ro | en
Centru comunitar intergenerațional (centru de zi pentru vârstnici & after-school)

Centru comunitar intergenerațional (centru de zi pentru vârstnici & after-school)

Autori: Maria-Denisa Tăunean

Îndrumător: șef lucr. dr. arh. Dragoș Dascălu
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Facultatea de Arhitectură și Urbanism

Comentariul autorului

Ansamblul este amplasat într-un cartier adiacent zonei centrale a orașului, ușor accesibil atât din punct de vedere pietonal, cât și auto. Contextul în care se regăsește situl este divers: acesta este „camuflat” prin locuințe individuale de artera principală de circulație (la est) și de „oraș” (la vest); locuințele colective de la nord constituie limita cu zona industrială. Posibilele elemente valoroase ale contextului sunt tratate în prezent cu indiferență (cursul de apă existent, spații verzi în stare de degradare), motiv pentru care proiectul încearcă sa ofere soluții de integrare a acestora într-o rețea de spații verzi.
Ansamblul este multifuncțional, prin faptul că oferta funcțională vizează vârstnicii, tinerii, dar și comunitatea. Scopul acestuia este predominant recreativ. Funcțiunile aferente fiecărei grupe sunt dispuse în corpuri separate - aceste volume constituie marginile curții semi-publice configurate în incinta ansamblului. Caracterul limitei fizice se amplifică în raport cu dispunerea spațiilor pe înălțime, în funcție de gradele de intimitate diferite: zone de interacțiune totală – parter; zone de interacțiune ridicată/ocazională-etaj 1; spații care nu susțin interacțiunea-etaj retras.
IMPACT. Proiectul urmărește aducerea unor valori colective întregii comunități, prin intervențiile materializate la scara urbană și la scara obiectului. Astfel, proiectul tratează aceste lipsuri prin încercarea de unificare a experiențelor celor două grupe de vârstă, mizând pe efectele pozitive pe care aceste interacțiuni le au în experința lor cu spațiul. Provocarea a stat în încercarea de a oferi răspunsuri arhitecturale (prin formele spațiale abordate) potrivite tratării acestor relații complexe între vârste.2022
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: