ro | en
Institutul Sfânta Maria - Bibliotecă / Centru de studii carte străină

Institutul Sfânta Maria - Bibliotecă / Centru de studii carte străină

Autori: Ana-Maria Lazăr

Îndrumător: conf. dr. arh. Melania Dulămea, șef lucr. dr. arh. Alex Călin
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectură

Comentariul autorului

Institutul Sfânta Maria, înființat în 1852, a fost prima școală catolică de fete din București condusă de un ordin de maici germane.
Proiectul de diplomă vizează recuperarea și reintegrarea Institutului
Sfânta Maria în circuitul public al orașului București. Institutul reprezintă un spațiu încărcat de istorie ce se află în prezent într-un stadiu avansat de degradare. Dispus în centrul orașului, într-o zonă cu potențial mare de dezvoltare, ansamblul arhitectural are o tipologie atipică pentru zona în care se află. Clădirea se remarcă în țesutul orașului, fiind caracterizată de o înșiruire de curți publice și private, interconectate prin intermediul spațiilor de tranziție.
Prestigioasa școală de maici catolice a fost închisă odată cu instaurarea regimului comunist. În prezent, în locul vechiului institut funcționează Facultatea de Limbi Străine și Arhivele Ministerului Sănătății. În urma unui proces cu Statul Român, Institutului Sfânta Maria i-a fost revendicată partea Arhivelor Ministerului Sănătății. Astfel, proiectul își propune să găsească o cale prin care actualul Institut Sfânta Maria să împartă amplasamentul cu Facultatea de Limbi Străine. Având în vedere originea germană a maicilor și faptul că acestea erau vorbitoare de limbi străine, am considerat crearea unui centru de limbi străine și a unei biblioteci, un prilej de susținere a co-existenței celor două instituții.
Din punct de vedere arhitectural, proiectul se integrează în sit preluând o particularitate a ansamblului: permeabilitatea. Situl este format dintr-o înșiruire de 5 curți interconectate ce permit accesul până în inima parcelei. Astfel, propunerea se dispune pe sit conectandu-se la clădirea existentă prin intermediul unui portic ce delimitează curtea principală către capela.
O alta premisă a proiectului a fost încercarea de a raspunde la actualele nevoi ale orașului prin integrarea obiectului arhitectural existetent. Statutul zonei s-a transformat drastic în ultimii ani, strada Arthur Verona devenind o strada deschisa către evenimente publice. Din acest motiv, am optat pentru conectarea curții princiale cu strada, și deschiderea acesteia către public devenind un nou spațiu urban în cadrul orașului.2022
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: