ro | en
Centru de urgență: Reintegrarea sitului feroviar C.F.R. Suceava în circuitul contemporan
  • Premiul secțiunii „Cercetare prin arhitectură / diplome de arhitectură” (ex aequo)

Centru de urgență: Reintegrarea sitului feroviar C.F.R. Suceava în circuitul contemporan

Autori: Ada Ștefana Fărtăiș

Îndrumători: șef lucr. dr. arh. Ana Maria Crisan, co-tutela drd. arh. Radu Tirca
Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion Mincu”
Facultatea de Arhitectură

Comentariul autorului

Proiectul urmărește revitalizarea zonei, atât la nivel social, cât al recuperării trecutului istoric. Situl propus constituie o resursă puternică pentru dezvoltarea orașului, aparținând patrimoniului industrial. Ansamblul dorește să ridice calitatea locuirii în zonă, să susțină caracterul maiestuos al gării Burdujeni, dar și să rezolve o problemă socială a orașului, anume, cea a persoanelor fără adăpost.
Conceptul a fost inspirat de mișcarea trenurilor și de întregul circuit al vagoanelor. Astfel, s-a dorit pe situl propus crearea unor vagoane care “nu pleacă niciodată”, care vor rămâne statice pe platformă și care sunt destinate exclusiv persoanelor defavorizate. S- a ales un singur modul ce va fi multiplicat și abordat diferit, ținând cont de funcțiunea pe care o adăpostește. Amenajarea spațiului public susține această idee, iar ansamblul este legat de “șine de tren” vegetale sau construite care oferă platformei dinamism și creează trasee pietonale sau zone impermeabile.

Comentariul juriului

Proiectul tratează o zonă dificilă a Sucevei, destructurată social și funcțional, în pofida existenței unei gări aparținând patrimoniului arhitectural industrial. Înțelegând-o ca resursă pentru dezvoltarea orașului, autorul dorește să ridice calitatea arhitecturală a zonei, dar și să rezolve, pe termen scurt, problema persoanelor fără adăpost, accentuată azi de prezența numeroșilor refugiați. Noua spațialitate urbană, inspirată de mișcarea trenurilor, se conturează printre vagoane care “nu pleacă niciodată”, destinate persoanelor defavorizate, creându-le astfel un mediu propice locuirii; este un mediu flexibil, realizat cu un singur modul multiplicat și abordat diferit.2022
Cercetare prin arhitectură
Diplome de arhitectură
Powered by: