Q4 Instanțele de Judecată

București, România

Concept: Funcțiune și transparență
Complexitatea proiectului, este dată de redefinirea constantă a unui amplasament prestigios, Esplanada din București. Proiectul întrunește condițiile de funcționalitate optime atât prin reprezentarea coerentă a spațiilor necesare instituțiilor fundamentale ale statului de drept, cât și prin transparența actului juridic simbolizată, aici, de materialele performante energetic folosite la realizarea fațadelor. Clădirea Q4 reprezintă o propunere de organizare strategică și eficientă a unei instituții de justiție, forma strictă și mijloace arhitecturale esențiale răspund ferm la cerințele funcționale și tehnologice ale secolului XXI. Designul clădirii este minimalist și datorită volumului său compact și a sistemului de fațadă dublă, consumul de energie este redus. Q4, transparent ca materialitate, oferă un confort sporit utilizatorilor și înglobează performant funcțiile complexe și organizarea instanțelor judecătorești.

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2017, secţiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – carte de arhitectură
Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediţia 2016, secţiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Centrul de recreere pentru seniori
arh. Luca - Matei STOIAN, arh. Alexandra Dana MĂRĂȘESCU
Ediţia 2016, secţiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Muzeul Pro Vatra
arh. Luca - Matei STOIAN, arh. Alexandra Dana MĂRĂȘESCU
Ediţia 2015, secţiunea fotografie de arhitectură
Aedificator est homo qui structuras facit
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediţia 2013, secţiunea imagine de arhitectură / fotografie
Premiul secțiunii Imagine de arhitectură - categoria fotgrafie de arhitectură
Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediţia 2012, secţiunea studii și proiecte
Nominalizare
Cultural Center „Conacul Pană Filipescu”, Filipeștii de Târg, jud. Prahova
arh. Luca - Matei STOIAN

2016
viziuni și cercetări prin arhitectură