Anuala de Arhitectura București » Proiecte » Ediția 2016 » viziuni și cercetări prin arhitectură
ro | en

Centrul de recreere pentru seniori

București, România
Autori: arh. Luca - Matei STOIAN, arh. Alexandra Dana MĂRĂȘESCU / M.N.G. ART

Like

Comentariul autorului

Senior Recreation Center reprezintă o viziune, un concept inovator în domeniul cercetării, prevenirii și tratării problemelor specifice persoanelor în vârstă, împlicând totodată activ comunitatea. Datorită amplasamentului favorabil, fără perturbări urbane, cu acces la Lacului Plumbuita, Senior Recreation Center oferă spații de recreere personale și colective deosebite, fiind un centru de excelență în tratarea problemelor specifice, totodată oferind zone de confort sporit pentru rezidența seniorilor. Funcțiunile reprezentative ca: asistență medicală, restaurant, ateliere de creație, bibliotecă, zona de cazare, grădini interioare, se completează armonios datorită soluțiilor arhitecturale desăvârșite și a materialelor calitativ-estetice foarte bune, ambientul interior fiind în relație directă de reciprocitate cu exteriorul datorită fațadelor din sticlă. Senior Recreation Center este un spațiu personal și intim, care prin transparență, în același timp, oferă posibilitatea de a interacționa cu mediul natural, extrem de benefic fizic și mental pentru seniori.Alte lucrări cu aceiași autori:

Ediția 2017, secțiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – carte de arhitectură
Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediția 2016, secțiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Q4 Instanțele de Judecată
arh. Luca - Matei STOIAN, arh. Alexandra Dana MĂRĂȘESCU
Ediția 2016, secțiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Muzeul Pro Vatra
arh. Luca - Matei STOIAN, arh. Alexandra Dana MĂRĂȘESCU
Ediția 2015, secțiunea fotografie de arhitectură
Aedificator est homo qui structuras facit
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediția 2013, secțiunea imagine de arhitectură / fotografie
Premiul secțiunii „Imagine de arhitectură / fotografie”
Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediția 2012, secțiunea studii și proiecte
Nominalizare
Cultural Center „Conacul Pană Filipescu”, Filipeștii de Târg, jud. Prahova
arh. Luca - Matei STOIAN

2016
viziuni și cercetări prin arhitectură