Muzeul Pro Vatra

București, România

Proiectul de concept Muzeul Pro Vatra reprezintă o viziune, a cărei scop este transformarea unui imobil din zona protejată Vatra Luminoasă, imobil care nu a suferit modificări majore, într-un spațiu muzeal permanent, un spațiu liber de informare continuă despre particularitățile arhitecturale deosebite care formează acest spațiu urban, un spațiu creativ al comunității. Muzeul va îngloba două zone, un traseu muzeal interactiv prin intermediul căruia este prezentată valoarea istorică și arhitecturală a zonei protejate Vatra Luminoasă, prin proiecții de imagini, tururi virtuale, și un spațiu model din punct de vedere estetic prin arhitectura interioară dar și prin cea exterioară, un spațiu recreativ de întâlnire al comunității, de promovare a unor valori semnificative ale capitalei. Element central al conceptului, Muzeul Pro Vatra va deveni un monument deosebit de arhitectură, exemplu formal al mișcării moderne românești. Arhiva, centrul de informare, spațiu destinat evenimentelor culturale de mici dimensiuni, lansări de carte, concursuri artistice, prezentări ale proiectelor de arhitectură, vor fi extrem de importante pentru dezvoltarea în viitor a comunității.

Alte lucrări cu aceiaşi autori:

Ediţia 2017, secţiunea Cercetări și viziuni prin arhitectură – carte de arhitectură
Interferențe arhitecturale italiene în arhitectura modernă românească
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediţia 2016, secţiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Q4 Instanțele de Judecată
arh. Luca - Matei STOIAN, arh. Alexandra Dana MĂRĂȘESCU
Ediţia 2016, secţiunea viziuni și cercetări prin arhitectură
Centrul de recreere pentru seniori
arh. Luca - Matei STOIAN, arh. Alexandra Dana MĂRĂȘESCU
Ediţia 2015, secţiunea fotografie de arhitectură
Aedificator est homo qui structuras facit
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediţia 2013, secţiunea imagine de arhitectură / fotografie
Premiul secțiunii Imagine de arhitectură - categoria fotgrafie de arhitectură
Palazzo della Civilta Italiana Colosseo Quadrato
arh. Luca - Matei STOIAN
Ediţia 2012, secţiunea studii și proiecte
Nominalizare
Cultural Center „Conacul Pană Filipescu”, Filipeștii de Târg, jud. Prahova
arh. Luca - Matei STOIAN

2016
viziuni și cercetări prin arhitectură