ro | en
  • Premiul secțiunii „Viziuni și cercetări prin arhitectură” (ex aequo)

Parcul Natural Văcărești

București, România
Autori: arh. Andrei Racovițan, Cristina Popa / Save or Cancel
Colaboratori: Helmut Ignat - fotograf
Cristian Lascu - editor și speolog
Ana Dămoc - designer

Comentariul autorului

Propunerea se înscrie în inițiativa colaborativă de protecție și punere în valoare a peisajului de la Văcărești.
Save or Cancel constată că Parcul Natural Văcărești poate să aducă în patrimoniul naţional o zonă urbană cu o bogată biodiversitate și o vecinătate valoroasă, prin contrast, pentru fondul construit bucureștean.
Soluţia adecvată pentru protecţia și integrarea biodiversităţii în cadru urban ar putea constitui tema unui concurs internațional.

Comentariul juriului

Comentariu juriului (Constantin Petcou):

De remarcat un număr important de proiecte și cercetări inițiate și dezvoltate în jurul unor teme adesea uitate de programele obișnuite de arhitectură

În același timp, aceste proiecte demonstrează adesea o calitate remarcabilă în analiza unor contexte urbane adesea dificile

Proiectele premiate abordează cele trei teme majore ale dezvoltării durabile (ecologia, economia și socialul). Sunt, în termeni mai preciși, spații abandonate, spații arhitecturale și, în special, homelessAlte lucrări cu aceiași autori:

2016
viziuni și cercetări prin arhitectură