ro | en
Parohia Tăutești

Parohia Tăutești

Autori: arh. Ioan-Răzvan Molie
Birou de proiectare: IMDS

Colaboratori: arh. Alexandru Dumitrescu, ing. Andrei Mărculeț

Comentariul autorului

Studiul asupra lăcașului de cult din Tăutești implică o abordare etapizată a unui proiect ce dorește să definească zona în perspectiva dezvoltării ulterioare. Pe locația lăcașului de cult se regăsesc ruinele unei vechi biserici construite în 1840 și distrusă în al doilea război mondial, cu o simbolistică a parte și o însemnătate foarte importantă pentru comunitate dat fiind faptul ca actuala biserică a fost construită întocmai din cărămizile rezultate în urma bombardamentelor. La limita dintre rural și urban, în imediata vecinătate a orașului Iași, într-o zonă metropolitană în formare, micuțul lăcaș de cult deservește o populație relativ mică iar lipsa infrastructurii, justificată de lipsa unui obiectiv clar împiedică și mai mult dezvoltarea zonei. Pentru acest motiv, dezvoltarea unui concept integrat, are la bază reabilitarea si supraînălțarea clădirii existente a bisericii precum și construirea a două clădiri anexe, inclusiv a unui turn clopotniță. Arhitectură propusă, una vizionară pentru cultul ortodox, are implicații foarte profunde asupra lăcașului de cult. Turnul clopotniță, din care se remarcă transparența pune în valoare construcția existentă pe care se intervine. Pășind ușor prin acesta și ajungând în axul bisericii, se deschide o curte intimă, în care regăsim funcțiuni de bază ca și anexe în curtea bisericească – sala de procesiuni, magazinul bisericesc și lumânărarul. Elementul inovativ îl constituie întocmai împrumutul influențelor ale altor funcțiuni ce reușesc să le imprime spațiului un caracter aparte. Vitrina cu sfinți, un element comercial, aduce omul mai aproape de Divinitate, prin comparația la scară umană. În spatele bisericii, în continuarea trotuarului ce deservește bisericii pentru procesiuni, pe partea dinspre cimitir, aleea spre magazinul bisericesc, împarte lumânărarul în două spații distincte, puntea, parcurgerea acestui spațiu având simboluri profunde - răscrucea dintre viață și moarte. Această etapă, una religioasă, asigurarea spiritualității, face parte dintr-o serie niveluri de dezvoltare a întregului concept. Etapa a doua, cea culturală, vizează dezvoltarea unui muzeu în imediata vecinătate în scopul promovării turistice a locului. Etapa a treia, cea socială, vizează dezvoltarea unei case sociale pentru copii care să funcționeze în strânsă legătură cu biserica. Etapa a patra, vizează dezvoltarea unei instalații arhitecturale pe ruinele bisericii inițiale, care să redea forma bisericii inițiale, să deservească ca un obiectiv luminos, în strânsă legătura cu ideea ghidării drumului în întuneric prin lumină.Alte lucrări cu aceiași autori: