ro | en
Proiect amenajare și promenadă pe malul Dunării la Mahmudia
  • Premiul secțiunii „Arhitectură de portofoliu / arhitectură publică” (ex aequo)

Proiect amenajare și promenadă pe malul Dunării la Mahmudia

Autori: urb. Iulian Canov, arh. Marius Vasile, arh. Tamina Lolev, arh. Vlad Stoica, arh. Iris Popescu, arh. Mihaela Șerban
Birou de proiectare: Wolfhouse Productions + Asociația Metodelor Alternative de Integrare Socială

Colaboratori:
Structuri: ing. Cristian Taban (Confect Taban SRL)
Peisagistică: Ana Constantinescu
Hort. Gabriel Corbu (Cresc)
Instalații: ing. Laviniu Nacu, ing. George Ene (Instaltek)
Beneficiar: Primăria Mahmudia

Comentariul autorului

Mahmudia este o mică așezare, la marginea Deltei Dunării. Pe lângă atmosfera pitorească, specifică micilor comunități rurale din Deltă, comuna beneficiază și de o accesibilitate foarte bună care generează un interes sporit al turiștilor și potențialul de dezvoltare a localității într-o poartă principală către Deltă. Pentru a realiza acest potențial, Mahmudia trebuie mai întâi să-și dezvolte infrastructura. În acest sens, a fost inițiat proiectul de amenajare a falezei comunale, ca un spațiu public atractiv și incluziv din punct de vedere social, un loc atractiv atât pentru membrii comunității locale, cât și pentru diversele categorii de turiști care tranzitează localitatea.
Pentru a pune în valoare atuurile și vocația terenului, conceptul de amenajare propune un spațiu public, polivalent compus din 3 zone funcționale, cu caracteristici diferite dar complementare: Parcul mineral, Faleza comunală și Grădina publică.
Parcul mineral: Din punct de vedere geografic, Mahmudia este ultimul punct de contact între apele Dunării și dealurile Dobrogei, iar acest detaliu reprezintă un element puternic de identitate locală. De aceea, proiectul de amenajare are în vedere punerea în valoare a reliefului spectaculos prin amenajarea unui Parc mineral, la limita de vest a terenului, marcată de un relief spectaculos, creat de formațiuni stâncoase care se întind până la contactul cu brațul Sfântu Gheorghe. Amenajarea parcului mineral este accesibilă atât utilizatorilor tipici, cât și celor cu dizabilități locomotorii. Principalele elemente componente ale parcului fiind platforma de belvedere, rampa suspendată care coboară până la un punctul de contact cu apa și amfiteatru de pe malul Dunării, care oferă o imagine panoramică asupra întregului parc.
Faleza comunală: La est față de Parcul mineral, se desfășoară o zonă care are vocația de spațiu central al comunei, promenadă pe malul Dunării. Faleza comunală reprezintă cea mai complexă porțiune din cadrul amenajării propuse. Astfel, pentru amenajarea acesteia, se au în vedere atât lucrări de infrastructură și apărare de mal (terasări, pereți de sprijin), cît și amenajări peisagistice, de spațiu public și de spațiu comunitar. De asemenea, aici se propune amenajarea unui loc de joacă pentru copii, construirea unui pavilion multifuncțional și a unui turn de observare pentru ornitologi amatori.
Grădina publică: Intervenția propusă asupra terenului se încheie în partea de Est, prin amenajarea unei grădini publice, pe malul Dunării. Printr-o intervenție minimală care păstrează atmosfera de mal natural, specific Deltei Dunării, amenajarea se va rezumă la realizarea unor alei de acces, din pietriș sau nisip stabilizat și amenajare peisagistică cu plante endemice. instalarea unor elemente de signalistică, informare turistică despre fauna și flora locală.

Comentariul juriului

Un proiect în care delicatețea materialelor propuse și discreția traseelor spațiale în lungul apei impun un caracter deschis și incluziv întregii vecinătăți, având potențial de model și reper în viața comunității locale. (Lorin Niculae)
Un proiect necesar, exemplar pentru valorificarea zonelor de mare interes turistic rezolvat cu finete, simt al scarii si al locului. Un proiect care valorifica un potential natural in pericol si cu sanse de a contribui major la dezvoltarea comunitatii locale.(Ileana Tureanu)
Un model posibil pentru comunitate...
O intervenție ce pune în valoare dialogul între actorii implicați în valorificarea spațiului public precum și impactul acestui tip de abordare. Administrație, arhitecți, urbaniști, sociologi și comunitatea locală sunt inițiatori, strategi și beneficiari ai acestui demers. (Daniela Maier)
Rezultat al dialogului arhitect-comunitate, proiectul genereaza un traseu cu potential valoros pe malul Dunarii, in zona Mahmudia.(Cristian Drughean)Alte lucrări cu aceiași autori: