ro | en
Terminal de feribot Souda

Terminal de feribot Souda

Autori: arh. Andrei Mitruș, arh. Georgios Kapraras, arh. Gheorghe Ghelase, arh. Mihaela-Claudia Fluereci, arh. Naryn Dana Athina Shikhil, arh. Magda Mucenica, arh. Ema Bogoi, arh. Maria Anna Kaprara
Birou de proiectare: K-BOX Construction Design

Colaboratori:
Structura: ing. Bogdan Davidescu (K-BOX Construction Design)
Consultanți: arh. Mariana Cârstoiu, arh. Antonios Kapraras

Comentariul autorului

Tema de studiu a fost proiectarea unui terminal de feribot în Souda, Chania, Creta. Portul se află în Souda Bay, la 2 km de centrul orașului Chania. Oraşul are o istorie bogată, care începe din era preistorică, civilizaţia Miceniană, sub conducerea Veneţiană şi Otomană înainte de a deveni parte componentă a statului Elen în 1913. Terminalul feribotului trebuie să fie funcţional pentru pasageri şi nave de croazieră, permiţând extinderea printr-o a doua fază, în baza unei viitoare potențiale capacități de încărcare a pasagerilor. Scopul propunerii a fost să creeze o clădire care să corespundă climatului temperat al Greciei, beneficiind de spaţiile exterioare şi conectându-le apoi gradual cu cele interioare, sporind astfel calitătile arhitecturale ale spaţiului.
Cu atenţie şi respect pentru arhitectura locală şi pentru particularităţile specifice ale arhitecturii bogate şi contextului istoric al oraşului, propunerea noastră constă într-o amplă acoperire, element principal, funcţională din multiple ipostaze şi într-o manieră interdisciplinară. Serveşte ca dialog între istoria Chaniei şi in mod special trecutul său veneţian şi arhitectura maritimă a acelor vremuri. “Neoria’’, staţiile vechiilor vase şi zonele de depozitare pentru reparaţia navelor sunt principalele elemente de referință. Pe bolţile “Neoriei” am turnat o matriţă virtuală, negativul pentru învelitoarea acestui spaţiu acoperit. Funcțiunile pe care clădirea încearcă să le îndeplinească sunt împărţite în două componente de bază: birouri şi un terminal de feribot. Între cele două componente este creată o zonă acoperită care serveşte ca spaţiu public şi formează o intrare protejată în clădire. Capacitatea de încărcare a pasagerilor este împărţită în trei fluxuri principale; primul flux care călătoreşte intra Schengen, se înregistrează şi înaintează spre îmbarcare; al doilea val se înregistrează, trece prin controlul paşapoartelor şi se îndreaptă spre îmbarcare şi, în cele din urmă, al treilea flux foloseşte noua tehnologie înregistrându-se on-line şi ajunge direct la îmbarcare parcurgând zona acoperită fără a fi necesar controlul de securitate.
În ceea ce priveşte proiectarea durabilă şi sustenabilă din punct de vedere a mediului înconjurător, o copertină amplă este o soluţie ideală pentru climatul Cretei, căci permite luminii soarelui să pătrundă în clădire pe timpul iernii, încălzind interiorul şi o împiedică pe parcursul verii, lăsând totodată fluxul de aer natural să ventileze clădirea.Alte lucrări cu aceiași autori: